Flere ordrer i bygg og anlegg

Flere ordrer i bygg og anlegg
Entreprenørene fikk flere oppdrag i forrige kvartal. Bilde: Jörgen Skjelsbæk

Den kraftige nedgangen i tilgangen på nye bygge- og anleggsprosjekter ser ut til å snu, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nye oppdrag

Entreprenørene fikk nye oppdrag i årets første fire måneder.

I den ferske ordrestatistikken fra SSB øker verdiindeksen for ordretilgang med 13 prosent i første kvartal i år. Dette fører til at bransjen klarte å opprettholde ordrereserven.

Ned

Utflatingen skjer etter en kraftig nedgang på slutten av fjoråret.

Sammenlignet med første kvartal i fjor, har verdien av bedriftenes beholdning av byggeprosjekter gått ned med 29 prosent.