Flere mangler ved entreprenørenes vinterdriftsarbeid da to vogntogførere omkom i Snåsa

Statens havarikommisjon (SHK) mener også at Statens vegvesen sviktet i sin oppfølging og kvalitetssikring av vinterdriftsarbeidet.

Obduksjonsrapportene konkluderer med at begge vogntogførerne omkom momentant i kollisjonen som følge av knusnings- og bruddskader.
Obduksjonsrapportene konkluderer med at begge vogntogførerne omkom momentant i kollisjonen som følge av knusnings- og bruddskader. Foto: SHK
8. juni 2021 - 10:59

Ulykken inntraff da et polsk vogntog 2. februar i fjor kjørte sørover på E6, mistet kontrollen og kom over i motgående kjørefelt. Vogntoget frontkolliderte med et norsk vogntog som kjørte nordover. Begge vogntogførerne omkom momentant i kollisjonen. Det var svært lav veibanefriksjon på ulykkesstedet, også sammenliknet med tilstøtende veistrekninger.

Dårlige dekk og høy hastighet

Ulykken inntraff på E6 ved Hammer i Snåsa <i>Illustrasjon:  Kystverket</i>
Ulykken inntraff på E6 ved Hammer i Snåsa Illustrasjon:  Kystverket

Utviklingen av vær og føreforhold i det aktuelle området, samt veigeometrien og asfaltdekket på ulykkesstedet, medvirket til at ulykken inntraff på det aktuelle stedet. Dekkutrustningen og kjøreegenskapene til det sørgående vogntoget, samt førerens hastighetsvalg, påvirket også hendelsesforløpet til ulykken.

Undersøkelsen har avdekket flere mangler ved entreprenørenes vinterdriftsarbeid, samt mangler ved Statens vegvesens oppfølging og kvalitetssikring av vinterdriftsarbeidet.

Sluttposisjonene til de to vogntogene etter kollisjonen. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Sluttposisjonene til de to vogntogene etter kollisjonen. Foto:  Statens vegvesen

Det er SHKs vurdering at lav veibanefriksjon på ulykkesstedet var den utløsende årsaken til at det sørgående vogntoget mistet veigrepet og kom over i motgående kjørefelt. 

Flere mangler ved vinterdriftsarbeidet

Statens havarrikommisjon sier i rapporten at de anser vinterdrift av veinettet som et svært viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Undersøkelsen har avdekket mangler knyttet både til vinterdriftsarbeidet i forkant av ulykken, og i tilknytning til entreprenørenes planlegging, gjennomføring, dokumentering og oppfølging av driftstiltak på generell basis. I denne sammenheng har undersøkelsen også avdekket mangler knyttet til Statens vegvesens oppfølging og kvalitetssikring av vinterdriftsarbeidet.

Verken Statens vegvesen eller entreprenørene har gjennomført en systematisk vurdering og evaluering av vinterdriftsarbeidet i etterkant av ulykken. SHK savner i denne sammenheng retningslinjer for evaluering av vinterdriftsarbeid i lys av alvorlige hendelser og veitrafikkulykker.

SHK mener Statens vegvesen i større grad bør tilrettelegge for nasjonal læring innen vinterdrift.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.