– Flere må reise kollektivt for å unngå trafikkaos

– Flere må reise kollektivt for å unngå trafikkaos
FORUTSETNING: Økt kollektivtransport er en forutsetning for økt befolkningsvekst i byene, mener NHO Transport. Bilde: Håkon Jacobsen

Bakgrunnen for advarselen fra NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen er den store befolkningsveksten Norge opplever.

Forrige uke meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) at Norge vil nå fem millioner innbyggere 19. mars.

Les også: Advarer mot underdimensjonert infrastruktur

Ikke plass til bilene

Prognosene tilsier at befolkningen vil øke med 28 prosent i de ti største byområdene fram mot 2030, skriver Dagsavisen. Dette innebærer at mange hundre tusen flere vil trenge transport for å komme seg til jobb og andre steder.

– Bilen tar plass, og det er allerede mangel på plass i de store byene. Vi vil ikke klare å bygge oss ut av dette problemet med videre veiutbygging. Flere biler vil derfor bety flere lengre køer, mer kork og mer kaos, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Transport, Terje Sundfjord.

Les også: – Veiene rundt Oslo må bygges ut

Statlig finansiering

Økt satsing på kollektivtransport har fått flere til å reise kollektivt. I perioden 2005 til 2010 økte kollektivtransporten med rundt 17 prosent i de ti største byområdene og med rundt 13 prosent på landsbasis. Det ble foretatt mer enn en halv milliard kollektivreiser i 2010.

– Skal vi få til videre vekst, må staten ta mer ansvar for finansieringen av kollektivtrafikken, sier Sundfjord.

Les også: Kollektivtilbud foran køprising

Koster 5 milliarder

Prisen for en halv milliard flere kollektivreiser er i NHO-rapporten anslått til 5 milliarder kroner i året.

– Hvis vi klarer å få til fire prosent vekst i året i de ti største byene og to prosent vekst i resten av landet, klarer vi å doble kollektivtransporten innen 2030, sier Sunnfjord.

Les også:

Kartlegger reisetiden i de største byene

Tolv byer kan få restriksjoner på bilbruk

Pendlere får dårlig helse

Les mer om: