Flere lurer seg unna anbud

Advokat Bjørg Ven, leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA.
  • Bygg

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har så langt avdekket brudd på regelverket i 114 saker, over halvparten av dem som er behandlet.

Det er rekord, melder NRK.

Gebyr og annullering

Det anslås at offentlig sektor i Norge årlig anskaffer varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 200 milliarder kroner.

For å sikre mest mulig effektiv ressursbruk skal alle slike innkjøp med verdi over 500.000 kroner baseres på anbudskonkurranse.

Nye EU-regler gjør at KOFA i 2009 får myndighet til å annullere ulovlige kontrakter. I år fikk KOFA adgang til å ilegge gebyr for ulovlige anskaffelser.

Statens vegvesen ble første etat i svarteboka og måtte punge ut en million kroner i august.

– Et godt instrument

På tross av dette, ser det altså ut til at regelverket brytes i større omfang.

– Dette er ikke bra nok. Vi må ha høyt fokus på dette framover, sier Statssekretær i Fornyelsesdepartementet, Wenche Lyngholm, til NRK.

Samtidig peker hun på at omfanget saker som avdekkes også tyder på at systemet virker, og at KOFA er blitt et godt instrument.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå