Flere leverandører av EPS-betong: «Problemene har vært kjent i flere år»

Flere leverandører av EPS-betong: «Problemene har vært kjent i flere år»
Niels Bohr Bygningen ved Københavns Universitet er blant byggene som har hatt problemer med EPS-betong. Foto: Bjørn Godske/Ingeniøren

Lettvektsbetongen har vært på markedet i mange år, og flere produsenter har i årenes løp kritisert byggebransjen for manglende informasjon, standarder og sertifiseringer vedrørende håndteringen av EPS-betong.