Flere jobbskifter øker menns lønn

Flere jobbskifter øker menns lønn
FORSKERFUNN: De dresskledde er mer mobile. Dermed øker lønna. Bilde: Colourbox

Dette viser ny forskning fra Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA) ved Aarhus Universitet, skriver Jyllands-Posten.

Menns lønn synker med kvinnelige sjefer

Kort eller lang sikt

Det er altså ikke størrelsen på lønnshoppene som er avgjørende. Det er antallet.

Og siden de fleste får høyere lønn når de bytter jobb, gir det å bytte jobb ofte flere lønnshopp. Siden menn bytter jobb oftere enn kvinner, tjener de i gjennomsnitt mer enn kvinner.

– Menn er simpelthen mer villig til å skifte jobb, enten fordi de ser en kortsiktig gevinst i form av høyere lønn eller en mer langsiktig gevinst ved at det bedrer mulighetene for forfremmelser, sier Anders Frederiksen, lektor ved Aarhus Universitet, til avisa.

Så høy lønn bør du ha

Likt hopp

Han og forskerkollegene har også påvist at det er liten eller ingen forskjell i størrelsen på lønnsforhøyelsene menn og kvinner får når de bytter jobb.

Derfor er det den jobbmessige mobiliteten som avgjør.

Forskningsprosjektet baserer seg på tall fra alle danske virksomheter med mer enn 100 ansatte, og er gjennomført i perioden 1994 til 2005.

Vil gi bygdefolk lavere lønn

Les mer om: