Flere feil medførte kollaps

NCC-PROSJEKT: Betongdekkene falt ned fire etasjer og etterlot seg et gapende hull på Biohuset i Hamar. (Bilde: NCC)
OMPROSJEKTERT: All innfesting til plasstøpt betong viser 200 mm tykke vegger, men toppen av heissjakten ble omprosjektert og er ikke mer enn 100 mm tykk. Med så tynne vegger lar det seg ikke gjøre å utføre den bolteløsningen som ble brukt i Biohuset. (Bilde: Fra rapport / Sweco Grøner)
ULOVLIG: For liten settedybde medfører liten boltekapasitet, spesielt i forhold til uttrekk. Kapasiteten for uttrekk av en M16-bolt reduseres til 57 prosent med en settedybde på 75 mm. Lavere settedybde er ikke tillatt. På Hamar var settedybden helt nede i cirka 50 mm. (Bilde: Fra rapport / Sweco Grøner)
FOR LITEN: Bildet viser montert bolt M16x5/110. Denne bolten har lavere kapasitet enn M20-bolter, som egentlig skulle ha vært brukt. Montasjen er i tillegg utført med en settedybde som varierer fra 50 til 95 mm, noe som er for kort ifølge monteringsanvisningene for boltene. 100 mm er tabellverdien for montert bolt. (Bilde: Fra rapport / Sweco Grøner)
RASOMRÅDET: På denne plantegningen av Biohuset er rasområdet markert med et rødt kryss, mens 1- og 2-tallet angir byggetrinn 1 og 2. (Bilde: Fra rapport / Sweco Grøner)
  • Bygg

Det kommer frem i en rapport det uavhengige konsulentselskapet Sweco Grøner AS har utarbeidet for NCC Construction AS. Rapporten bekrefter mye av det Teknisk Ukeblad allerede har skrevet.

- Det har blitt spekulert i ulike årsaksforhold, og det er mye av det samme som går igjen i rapporten, sier distriktssjef Henning Sørlie hos NCC på Hamar.

Kombinerte årsaker

I rapporten heter det at de viktigste årsakene til ulykken er:

  • Manglende utstøping/fuging av hulldekker før understøttelsen ble fjernet.
  • Feil utførelse av innfesting (bolt og forankring) av vinkel til plasstøpt heissjakt.
  • Mulig redusert betongkvalitet i heissjakta.
  • Veggtykkelsen samsvarte ikke med minstekravet for bolten som ble brukt.

Begynner sikring

- Hendelsen fikk dette utfallet fordi alt dette skjedde på samme tidspunkt, sier Sørlie.

NCC Construction AS har søkt Hamar kommune om å få sikre og rive den delen av Biohuset som kollapset, og politiet har frigitt byggeplassen.

- Vi begynner med sikringen iløpet av uka. Kanskje allerede i morgen, sier Sørlie.

Må fjerne minst 20 elementer

Før de kan ta opp igjen bygningsarbeidet, er det mye som må fjernes. Først må de 18 hulldekkelementene som ligger knust i heissjakten fjernes.

I tillegg har opptil åtte elementer som lå inntil de som raste blitt skadet, og noe av bærekonstruksjonen i stål må erstattes. Kun det som er 100 prosent uskadd skal stå igjen før byggeprosessen føres videre.

To måneder forsinket

Det er ikke avklart hvor lang tid dette vil ta, men å klare den egentlige overleveringsdatoen på 1. august blir umulig.

- Vi har foreløpig stipulert med en forsinkelse på to måneder, så får vi se hvordan det går, sier Sørlie.

Årsaksrapporten er oversendt politiet og Arbeidstilsynet, som nå vil vurdere hvilke følger hendelsen skal få.

Blir anmeldt

Overingeniør Arne Stokke, Arbeidstilsynet Indre Østland, sier rapporten påpeker akkurat de forholdene de hadde mistanke om.

- Dette er en alvorlig historie, og det var bare tilfeldigheter som gjorde at ingen ble skadet eller drept. Vi vil anmelde saken til politiet i nærmeste fremtid, så blir det avhør av involverte parter før vi avgjør om vi vil gå videre med saken, sier Stokke.

Ved Hamar Politikammer får TU opplyst at de ikke gjør noe mer med saken før det kommer en anmeldelse fra Arbeidstilsynet, men at alle ekspertuttalelser - inkludert årsaksrapporten - vil veie tungt ved en eventuell rettsforfølgning.

Om ulykken

Det var mandag 5. februar at deler av Biohuset kollapset under oppføring på Hamar. Biohuset er andre byggetrinn ved Lærerhøgskolen i Hamar.

Fem hulldekkelementer i øverste plan (plan 4) falt ned, og tok med seg underliggende elementer. Kollapsen skjedde etter arbeidstid, og det var ingen personer i bygget da ulykken skjedde.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå