Flere eldre jobber

ELDRE: De skyves ikke lenger automatisk ut av arbeidsmarkedet.
ELDRE: De skyves ikke lenger automatisk ut av arbeidsmarkedet.
  • Karriere

Yrkesaktiviteten for befolkningen som helhet økte med 0,7 prosent fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007.

Vekst

For folk mellom 55 og 66 år gikk yrkesaktiviteten opp betydelig mer, nemlig 2,3 prosentpoeng.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse.

Arbeidsstyrken, som er summen av de sysselsatte og arbeidsledige, økte med 58.000 personer.

Ble flere

De som er mellom 55 og 66 år, økte "sin" andel av arbeidsstyrken fra 63,3 til 65,6 prosent.

For arbeidstokken som helhet var oppgangen sterkest innen bygg og anlegg. Der ble 13.000 flere sysselsatte i perioden, noe som tilsvarer en vekst på nær åtte prosent.

Det ble 20.000 færre arbeidsledige i perioden. Arbeidsledigheten var ved utgangen av 3. kvartal i år på 2,5 prosent.

Sysselsetter flest eldre i Europa

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå