SAMFUNN

Flere ben å stå på

29. mai 2001 - 12:15

Aktivitetsnivået er høyt, og deler av industrien har faktisk kapasitetsproblemer som i stor grad kan tilskrives den nedbemanning som har skjedd i de siste årene. Rekrutteringen har også vært avtagende, og tiltak settes i gang for å skape interesse blant de unge for denne viktige næringen. Det arbeides også med tiltak over sikt for at denne industrien vil bli opprettholdt ved hjelp av nye typer oppgaver.

Betydelige investeringer er ventet innen fornybar energi, der myndighetene har avsatt 600 millioner kroner i støtte til offshoreprosjekter. Jernbanen og gassdistribusjon er andre viktige områder.

Fornybar energi

De beste muligheter for offshoreleverandører vil være innen vindkraft. Målet er at 10 prosent av elektrisiteten i Storbritannia skal komme fra fornybare energikilder innen 2010. Markedet i dag er relativt beskjedent, men er i sterk vekst, og vil kunne veie opp for den ventede nedgangen innen oljeinvesteringer. Ifølge prognoser vil investeringer i offshore-vindkraft i Europa nå opp mot 80 milliarder kroner i 2006!

Det første vindkraftverk i Nordsjøen startet opp sist vinter utenfor Newcastle. Neste år begynner installeringen av 300 vindkraftturbiner utenfor Great Yarmouth. Dette er betydelige konstruksjoner som er krevende å bygge og installere. Vindmøllene har rotorblader med diameter på 100 meter, tilsvarende diameteren på turistattraksjonen London Eye. Installasjonsarbeidene tilsvarer utplassering av en mindre offshoreplattform annen hver uke. Trolig vil vindkraftmarkedet i Europa de neste tre årene gi 40.000 nye arbeidsplasser, innen typiske, tradisjonelle offshoregrener som struktur, fundamentering, elektro og mekanisk.

Jernbane-løft

Etterspørselen etter gass kan bli fordoblet de neste fem årene, og investeringer i nye gasskraftverk og i prosjekter med annen anvendelse av gass samt distribusjon vil bli viktigere.

Vedlikeholdet av jernbanenettet ble forsømt på åttitallet, noe som settes i sammenheng med flere tragiske togulykker de siste årene. I 2004 ventes nyinvesteringer i jernbanenettet å ligge på 62 milliarder kroner, større nyinvesteringer enn det i dag gjøres på britisk sokkel.

Offshorenæringen er i dag nær fullt besatt med tradisjonelle oppgaver, men det er likevel viktig at en ser fremover mot diversifisering. Langsiktighet har dessverre aldri vært noe som har preget offshoreindustrien. Den dagen oppgavene faller bort, er det for sent å legge nye planer.

Starthjelp

Videreutvikling av offshoreteknologi for mer effektiv utnyttelse av ressursene må være en helt sentral oppgave. Den britiske sokkel er langt mer moden enn den norske, og det vil være viktig for norsk industri å ta med seg den erfaringen britene opparbeider seg.

Britene arbeider med å knytte prioriterte teknologiområder nærmere sammen og gi praktisk starthjelp for norske høyteknologibedrifter innen petroleumssektoren, bioteknologi og IKT, blant annet gjennom samarbeid med Cambridge Universitetet og Imperial College.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.