Flere alvorlige ulykker med skipskraner i år. Løsningen er under utvikling

12 personer har blitt skadd i forbindelse med lasting og lossing av skip i år. Fra 2023 skal lastingen kunne skje uten mennesker.

Flere alvorlige ulykker med skipskraner i år. Løsningen er under utvikling
De autonome kranene kan føre til at det blir færre ulykker. Illustrasjon: Seaquent Labs

Spesielt folk som opererer kraner på fiskebåter og lasteskip, er utsatt. En del av ulykkene har skjedd fordi kranoperatørene belastet kranene feil. Dermed knakk kranene.