PROSJEKTER

Flaskehals forsvinner på viktig trafikkåre

Med åpningen av E39 Torvund – Teigen 10. desember er en flaskehals mellom Vadheim og Lavik i Sogn og Fjordane erstattet av ny 2,5 km ny veg og en like lang tunnel.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
29. nov. 2012 - 12:25
Vis mer

Den nye vegen på rundt fem kilometer vil gjøre det lettere å komme seg fram på E39 mellom Vadheim og Lavik, en strekning på hovedfartsåren mellom Bergen og Ålesund.

 

Krøttersti

Sverre Måge har fulgt hele anlegget fra anbudsfasen, som byggeleder, og som prosjektleder fra august i fjor. – Den strekningen som nå blir erstattet av den nye vegstrekningen kan nærmest betraktes som en krøttersti. Spesielt over Torvundshøgda er det trangt og fælt. Spesielt for tungtransporten blir det nå mye bedre og sikrere å kjøre den nye vegen, sier han.

Veidekke Entreprenør AS har hovedentreprisen på anlegget. – De hadde laveste anbud på 210 millioner kroner.  Det er blitt en del tilleggsarbeid, uten at det går ut over totalrammen for veganlegget.

Elektroentreprisen går på egen kontrakt der OneCo Veidrift AS har hatt en kontrakt på 11 millioner kroner. Testingen av sikkerhetssystemene i tunnelen går greit og en godkjenning er ventet å være ferdig i god tid før åpningen.

Mye natursteinmurer

Et spesielt trekk ved anlegget er utstrakt bruk av natursteinmurer. Noen steder er det murer med en høyde på ni meter og det er murt i flere etasjer. Totalt er det murt rundt 8000 kvadratmeter med stein som er fraktet fra Myrmel og fra Nordfjord.

– Vi har nesten ikke brukt betong på murer ute på strekningen i dagen, unntatt noen støttekanter. Inne i den 2,5 km lange tunnelen er det brukt sprøytebetong på hele tunnelen, sier Måge. I anlegget inngår også tre bruer med en lengde på  ca. 20 meter hver, portaler, og en kulvert.

Overskuddsmasser er deponert på Hovden. Her er det deponert både løsmasser og steinmasser. En del av steinen skal benyttes til nye fergekaien i Lavik.

Trafikk tett på

– Å arbeide nær en eksisterende veg med så stor trafikk har vært den største utfordringen på anlegget. Men dette har gått uten større problem fordi vi i prosjektet gjennom media har lagt stor vekt på å informere godt underveis.

Det er også benyttet SMS–varsling for å informere trafikantene når vegen skulle stenges. Fra august 2010 til juni 2011 var det tre dager i uka med to timers stenging. Dette fungerte og fint på grunn av god informasjon til trafikkantene.

Bilistene og yrkessjåførene har tatt det fint gjennom hele anleggsperioden, og det har vært lite eller få klager fra trafikkantene. – Folk har vært veldig tålmodige og forståelsesfulle, hevder han.

Gamlevegen skal nå brukes som gang- og sykkelveg etter at den nye strekninga er åpnet. Den blir også reserveveg dersom tunnelen må stenges.

 

Overleveres

– Vi skal overlevere anlegget 5. desember. Det regner vi med skal gå bra, sier anleggsleder Ole Morten Okkenhaug i Veidekke Entreprenør. Det vil gjenstå en del arbeid med arronderinger og det blir også noe tilleggsarbeid som skal gjøres etter overleveringen.

Veidekke begynte anleggsarbeidet i august 2010 med å etablere påhogg og grave ut forskjæring mot tunnelen. Tunnelen ble drevet fra begges sider. – Tunndeldriften gikk greit og fjellforholdene var som ventet. Vi har i alt brukt 12.750 bolter til sikring, opplyser anleggslederen.

Honnør

Okkenhaug gir honnør til Vegvesenet som valgte å bruke sprøytebetong på hele tunnelen. – Det er med på å gi en sikrere tunnel. Selv om det koster mer, vil det gi mindre behov for vedlikehold senere. Dessuten blir det også sikrere for de som skal arbeide i tunnelen, påpeker han.

Det mest utfordrende har vært å arbeide så tett innpå trafikken på E39. – Vi har derfor lagt sterk vekt på HMS. Dessverre er det enkelte som ferdes på vegen som er dårlige til å respektere skiltingen, men de aller fleste har vært tålmodige og tatt hensyn til våre arbeidsfolk langs vegen, sier Okkenhaug.

Også vannføring og nedbør har gitt en del utfordringer. Det er bekker som blir flomstore umiddelbart ved nedbør som det er mye av i dette området. Utfordrende har det også vært med mange innlede maskinentreprenører.

En utfordring var også å få tak i stein til alle murene. – Maskinfirmaet Ottar Dvergsdal AS som har stått for det meste av muringen. Vi har hatt mange maskinentreprenører på anlegget og de har gjort en god jobb, hevder Okkenhaug. Alt i alt synes han at det er blitt et veldig flott prosjekt.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.