Flammehemmere ut

  • Miljø

Han vil at SFT sender på høring et forslag som vil forby all bruk og omsetning av penta-BDE og okta-BDE.

At avfallsprodukter som inneholder bromerte flammehemmere skal kategoriseres som farlig avfall, er allerede innført i Norge.

Miljøvernministeren vurderer ytterligere forbud mot bromerte flammehemmere.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå