INDUSTRI

Fjernstyrt gravemaskin river ned skorstein ovenfra

Slik gjør de det når en gedigen skorstein midt i mellom flere bygg skal tas ned.

En skorstein midt inne mellom Amagerværkets blokker i København skal vekk. En fjernstyrt gravemaskin på toppen klarer oppgaven nøyaktig og kontrollert.
En skorstein midt inne mellom Amagerværkets blokker i København skal vekk. En fjernstyrt gravemaskin på toppen klarer oppgaven nøyaktig og kontrollert. Foto: Danton
Av Nina Errboe, Ing.dk
22. apr. 2018 - 16:26

På Amagerværket står det en gravemaskin på toppen av en skorstein 125 meter over bakken. Den fjernstyrte anleggsmaskinen er pakket inn i et 12 tonn tungt stillas, og skal fram til mai måned brukes til å bryte ned betongskorsteinen.

Bit for bit skal betongen bankes fri med en betonghammer, og deretter kastes den ned gjennom hulrommet i skorsteinen. Fra bunnen av skorsteinen samles betongstykkene opp og knuses til småstykker, og disse vil senere bli gjenbrukt av Københavns kommune til en støyskjermende mur i Sydhavnen.

 

Den spesialbygde anleggsmaskinen ble heist opp gjennom skorsteinen i mars måned. Nedrivningen skulle ha startet like etterpå, men minusgrader og kald vind stoppet dem. Men nå er jobben kommet godt i gang, og det har allerede blitt kappet over 25 meter av den 150 meter høye skorsteinen som hører til kraftverket Amagerværkets blokk 2, som ikke er i drift lengre.

Bak arbeidet står murer- og skorsteinsentreprenøren Danton, som har mye erfaring med nedrivning av skorsteiner og de utfordringene som kan være forbundet med å jobbe i høyden:

– Fordelen med metoden vår er at det ikke blir noen skader på terrenget. Alternativt kan man velte den ved sprengning, men det er ikke alltid at det går så greit. Man kan også skjære den ned i seksjoner og heise dem ned med en kran, men det er en svært dyr løsning, forteller direktør Kjeld Juul Sørensen i Danton.

Tre mann hjelper til fra stillas

Gravemaskinen er omgitt av et stillas hvor det jobber tre rivnings­arbeidere. Den ene betjener maskinen via fjernstyring. Når betongkappen er slått i stykker, skjærer to andre armeringen opp med en skjære­brenner. Betonghammeren trykker deretter de opptil seks kvadratmeter store stykkene inn i røret til skorsteinen, hvor de faller ned til bakken.

På Amagerværket er kraftverkssjef Jens Erik Norlander Stein ikke i tvil om at de har valgt den beste løsningen. Det er en tidskrevende prosess som strekker seg fra september 2017 til mai i år, men det er den mest effektive og sikre løsningen, mener han:

– Skorsteinen står inne blant en masse bygninger. Å velte den er ikke umiddelbart en god idé. Det er klart at dette tar litt lengre tid, men det er en mer styrt prosess, sier Jens Erik Norlander Stein.

 
 

Den gradvise rivningen sikrer også en kontinuerlig drift, mens Hofor kanskje måtte ha stengt ned deler av kraftverket hvis skorsteinen skulle sprenges.

– Dessuten er betongen fullarmert, og derfor var det en risiko for at den ville vri seg under en sprengning, sier Jens Erik Norlander Stein, med henvisning til uhellet i Vordingborg for en uke siden, da en silo ble sprengt, veltet i feil retning og ødela et hjørne av et bibliotek.

Bedre overblikk med fjernstyring

Den ni tonn tunge gravemaskinen på toppen av Amagerværket er Dantons tredje generasjon av fjernstyrte rivningsmaskiner, og den har i sin levetid foreløpig spist seg gjennom en kilometer skorsteinsrør.

 

– Med fjernstyringen kan du hele tiden se fra stillaset hva du foretar deg – det kan man ikke inne fra maskinen, hvor vi tidligere har sittet, sier Kjeld Juul Sørensen.

Og selv om den fjernstyrte anleggsmaskinen fremdeles har appetitt på mange kilometer silo- og skorsteinsrør, skorter det ikke på nye ideer hos Danton:

– Vi kunne godt tenke oss at maskinen ble litt mer fleksibel, så den kan takle flere forskjellige typer skorsteiner bedre. Og så vil vi gjerne få til at den får strømdrift. Dette er bare på idéplanet inntil videre, men vi er i dialog med noen samarbeidspartnere om det, sier direktøren.

Ved å gå over til en strømdrevet modell vil Danton kunne slippe å tanke diesel daglig, men ifølge Kjeld Juul Sørensen blir det også færre skader på en strømdrevet motor.

Når den 5000 tonn tunge skorsteinen i løpet av mai er revet helt ned, skal betongen gjenbrukes i en ringmur rundt et nytt gjenbrukssenter i Sydhavnen i København.

Muren skal fungere som støyskjerm for naboer og mot Sydhavnstippen, som er et fredet naturområde. Som Ingeniøren tidligere har skrevet, er dette byggverket en del av et forsøk der Københavns Kommune vil bygge muren av 100 prosent gjenbruksbetong.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk

Entreprenørbedriften Danton har spesialisert seg på renovering, muring og rivning av skorsteiner, blant annet på det danske Nordjyllandsværket, som ses på bildet. Her ble den forrige og manuelt betjente rivningsmaskinen brukt. Den fjernstyrte som brukes på Amagerværket er den tredje modellen som Danton har fått bygd spesielt til rivning. Den neste maskinen er allerede på tegnebrettet, og her ønsker Danton seg blant annet strømdrift. (Foto: Danton)