Fjernstyrer «drapsvåpen»

Ultrahøytrykksspyling med en Brokk 50 maskin er raskere, mindre risikabelt og gir langt bedre arbeidsmiljø enn å gjøre jobben manuelt, viser pilotprosjekt.

Fjernstyrer «drapsvåpen»
Ni liter vann i minuttet og trykk på 2000 bar gjør høytrykksspyling både belastende og farlig. Operatøren trenger 20 minutter for å kle på seg nød vendig sikkerhetsutstyr. Bilde: Kaefer Energy

Aktuelle bruksområder

Meisling av gulvstøp og dekksbelegg (utføres i dag)

Ultrahøytrykksspyling eller høytrykksspyling for å fjerne malingssystemer

Blåserensing (tørrblåsing)

Blåserensing med vann og blåsemiddel (slurryblåsing)

Høytrykksspyling for rengjøring

Hogging/meisling av passiv brannbeskyttelse

Vakuumblåsing

Nålebanking

Vannkutting

Saging med tigersag

Klipping av stål

 

Kilde: Per Steinkopf, Kaefer Energy.

Manuelt dobbelt så dyrt

Begrensninger når det gjelder støy og nødvendig tid til påkledning betyr at fem operatører trengs for å gjøre den samme jobben manuelt som to operatører klarer med fjernstyring.

(Med antatt samme tidsbruk per m² overflatebehandling med ultrahøytrykksspyling, selv om fjernstyring er mer effektivt på den første testen).

Kostnaden for en 14-dagers tur offshore blir dobbelt så høy for manuell UHT som fjernstyrt, 503.000 kontra 251.000 kr. Dette overslaget tar hensyn til leiekostnad for Brokk 50 (3562 kr/døgn), kostnad for helikoptertransport (8200 kr/person), kost og losji (1100 kr/døgn).

 

Kilde: Per Steinkopf, Kaefer Energy

Tidsbesparelse

Operatøren som fjernstyrte Brokk 50-maskinen, brukte 13,7 minutter per m² overflate – og det var første gang han spylte med ultrahøyt trykk. En manuell operatør med 20 års erfaring brukte 17,3 minutter per m² overflate.

– Med litt trening blir differansen enda større, mener Per Steinkopf, som understreker at testen ikke ble gjort primært for å måle tidsbruk. Tallene tar ikke hensyn til at operatørene trenger 20 minutter for å kle på seg nødvendig sikkerhetsutstyr. Dessuten har de bare lov til å jobbe én time før de skal ha støyfri pause, og det er faste grenser for tillatt daglig støydose.

Les mer på www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/

Det å fjerne rust, maling eller ulike typer overflatebelegg fra stålflater på plattformer i Nordsjøen er en tøff jobb, og ultrahøytrykksspyling er en vanlig fremgangsmåte.

– Da trenger vi to til tre tusen bars trykk, og store vannmengder. I utgangspunktet blir det et drapsvåpen, poengterer Per Steinkopf, direktør HMSK og Risk i Kaefer Energy. Selskapet har i om lag fire år brukt Brokk 50 til å fjerne gulvstøp på oljeplattformer, en operasjon som er tung og støyende hvis den gjøres manuelt. Ultra høytrykksspyling var en naturlig utvidelse, og Kaefer Energy tok initiativ til å teste dette i prosjektet Støy i petroleumsindustrien.

– Med fjernstyring unngår vi ergonomiske belastninger, støy og vibrasjoner, og det er i tillegg en stor fordel å unngå den risikoen ultrahøytrykksspyling utgjør, sier Steinkopf, som ledet pilotprosjektet. Det ble gjennomført i samarbeid med Beerenberg og Bilfinger.

Les om: Så mye bråker håndholdte verktøy

Manuell høytrykksspyling er en så stor belastning at man ønsker å redusere bruken sterkt. Nå er alternativer med roboter testet ut med suksess. Foto: Kaefer Energy Kaefer Energy

Raskere behandling

Brokk 50 er 590 mm bred, 940 mm høy og veier 470 kg. Den fjernstyres av en operatør via en konsoll med skjerm og joystick. Operatøren kan stå såpass langt unna at støynivået blir merkbart mindre. (Målt til 110 dB én meter unna støykilden og til 100 dB fem meter unna).

Testresultater viser at maskinen gjør jobben betydelig mer effektivt, opplyser Steinkopf. (Se faktaboks).

Fjernstyring gjør at effektiv arbeidstid kan økes med en faktor på mellom 3 og 10, avhengig av avstand til støykilden og hørselvern. Dette påvirker også effektivitet og lønnsomhet, ikke minst med tanke på hvor kostbart det er å transportere og innkvartere folk offshore.

– Fjernstyring er selvfølgelig dyrere fordi det krever investering i utstyr, så vi må knytte det til konkrete prosjekter. Med en gang vi setter opp et regnestykke, kan vi forsvare ekstrakostnaden, sier Steinkopf. Han har gjort en forenklet, generell beregning som viser at manuell UHT er dobbelt så dyrt som fjernstyrt. (se faktaboks)

Les også: Toarmet interaktiv robot

Ni liter vann i minuttet og trykk på 2000 bar gjør høytrykksspyling både belastende og farlig. Operatøren trenger 20 minutter for å kle på seg nød vendig sikkerhetsutstyr. Kaefer Energy

To til tre dekkende

Brokk 50 har belter og er i utgangspunktet beregnet til arbeid på dørken. Derfor er det aktuelt med flere løsninger i fjernstyrte operasjoner offshore.

– Vi vil gjerne opp i høyden, og da er det mer gunstig med magnet- eller vakuumløsninger som sitter fast i vertikal stålvegg, understreker Steinkopf. Her kan både hengende og stillasmontert utstyr være aktuelt. Vedlikehold som gjøres i varme områder med fare for gassutslipp, krever dessuten gnistsikkert utstyr. Typen som er testet, blir brukt inne i boligkvarter hvor dette ikke er et krav.

– Manuelt greier vi å holde en maskin som gir 9 liter i minuttet og holder 2000 bar. Siden vi fjerner operatøren fra den tunge arbeidsprosessen, kan vi også å øke vannmengden og trykket. Det gir større avvirkning og bedre effektivitet, sier Steinkopf, men legger til at det selvsagt også koster mer.

På dekk kan Brokk være gunstig slik den er bygget i dag, men oppe i høyden må andre løsninger til. Med to eller tre forskjellige typer vil mye av behovet for overflatebehandling kunne dekkes, tror Steinkopf.

Kaefer Energy jobber nå med å finne nye bruksområder for fjernstyrt vedlikehold, og tester ut ulike typer utstyr.

– Potensialet er kjempestort selv om vi ikke kommer til over alt, mener Steinkopf.

Les om: Borerobot gir bedre arbeidsforhold

Det ytterste leddet på Brokk 50-maskinen kan vendes i alle retninger, og dysen forsynes med vann ved ultrahøyt trykk. Pilotprosjektet brukte samme aggregat som for manuell spyling. Foto: Kaefer Energy Kaefer Energy