SAMFERDSEL

Fjernet flaskehals

Lærdal: Daglig oppsto det problemer på den gamle veien der trailere og busser måtte kjøre sentrisk på grunn av overheng. Veien langs Seltåsen ble bygget i 1870-årene.

For å avvikle trafikken var det generell fartsgrense på 50 km/h. For større kjøretøy var det innført 30 km/h fartsgrense og sentrisk kjøring.

Etter åpningen av Lærdalstunnelen har trafikken økt kraftig på E16. Tungtrafikken står for hele 20 prosent av de 1600 kjøretøyene som i snitt daglig ferdes på veien.

Rasfarlig

Med utoverhengende fjellskjæringer var veien rundt Seltåsen også rasfarlig. Spesielt var det store problemer med nedfall av is om vinteren. Den nye veistrekningen fjernet alle disse problemene. Veien ble også tryggere og rundt en kilometer kortere. Den gamle veistrekningen forbi Galdane blir turistvei i sommerhalvåret og fri for trailere.

Veien som ble åpnet i sommer er en del av nye parsellen fra Seltun til Volum i Lærdal på 7,4 kilometer som skal åpnes neste år. Det stykket inkluderer Bogundstunnelen på tre kilometer der det var gjennomslag i sommer. Når denne åpnes om ett års tid, blir veien kortet ned med ytterligere fire kilometer.

Hele anlegget vil koste rundt 293 millioner kroner. Seltatunnelen har en prislapp på 73 millioner kroner, mens daganlegget koster rundt 73 millioner kroner. Hovedentreprenør for arbeidet er Mesta AS.

På grunn av fare for steinras ble reguleringsplanene justert i 2002. Deler av strekningen i dagen fra tunnelen ned til Seltun ble flyttet lenger ut fra fjellsiden for å gi plass for rasvoll mellom fjellfoten og veien.

Anleggsarbeidet på den nye veiparsellen ble startet i desember 2001 og drivingen av Seltatunnelen igangsatt i januar 2002. Allerede før sommerferien var det gjennomslag i tunnelen. Det siste året er gått med til blant annet å utruste tunnelen med lys- og ventilasjonsanlegg.

Det er i tillegg satt opp nødstasjoner med servicetelefoner og brannslokkingsapparater. Tunnelen har mobildekning og sambandsanlegg for brann, politi og ambulanser i tillegg til overføring av NRK P1.

På grunn av rasfaren er veien ut fra tunnelen lagt på en høy fylling med utstrakt bruk av murer. Veien er også delvis bygget ut i et sideløp av Lærdalselvi. Denne kilen i sideløpet er et viktig vekstområde for yngel og småfisk. Den er derfor bygget om for å gi sikrere gjennomstrømming av vann om vinteren.

Femte generasjon

Veien mellom Oslo og Bergen er en av landets viktigste veistrekninger. Siden fjellovergangen over Filefjell normalt er farbar mens andre fjelloverganger vinterstid kan være stengt, har det opp gjennom tidene vært mange store veibyggingsprosjekter opp gjennom dalen. Da den nye strekningen ble åpnet 3. juli, var dette femte generasjon offentlig vei som ble åpnet i området Galdane/Seltåsen.

Takket være byggingen av en gangsti langs Lærdalsevi mellom Seltun og Koret, er det mulig å få en spennende og fredelig kulturhistorisk rusletur langs Lærdalselvi. Videre går turen over Seltunåsen til Sjurhaugfossen og med retur på Kongeveien - eller Den Bergenske Hovedveg som den også blir kalt - på nordsiden av elva via den gamle husmannsplassen Galdane.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.