ENERGI

Fjernavlesning eksploderer

STØRST: Administrerende direktør Pål Eriksen hos Enermet AS opplever stor pågang fra nettselskaper som vil installere strømmålere for toveis kommunikasjon til abonnentene. Foto: Finn Halvorsen
STØRST: Administrerende direktør Pål Eriksen hos Enermet AS opplever stor pågang fra nettselskaper som vil installere strømmålere for toveis kommunikasjon til abonnentene. Foto: Finn Halvorsen Bilde: Finn Halvorsen

Neste år venter de den store bestillingsbølgen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innfører krav om automatisk måleravlesning innen utgangen av inneværende år for målere med over 100.000 kWh pr. år. Dette berører i første rekke næringslokaler og industri.

- Det betyr at alle landets energiverk nå er tvunget til å arbeide med denne problemstillingen. De må sette seg inn i hva som finnes på markedet av utstyr og hvilke løsninger som er best egnet for deres formål. Mange av våre kunder faller ned på en løsning som senere enkelt lar seg utvide fra forretningsbygg til også å kunne omfatte alle deres privatabonnenter, sier administrerende direktør Pål Eriksen i Enermet AS.

Han nevner i denne sammenheng nylig inngåtte kontrakter med Troms Kraftnett, Helgelandskraft, Nordkyn Kraftlag, Eidefoss, Luostejok Kraftlag og Skagerak Nett. I tillegg har Enermet inngått avtaler med nettselskap i Danmark, Finland og Sverige.

Hele spekteret

Enermet utnytter hele teknologispekteret i sine løsninger. Det betyr kommunikasjon over strømnettet som er mest anvendt i Norge og Norden, eller via radio eller GSM. Nettselskapene velger gjerne den teknologien som ivaretar deres behov på best mulig måte. De har forskjellig topologi, og det er økonomi og funksjoner som avgjør om de velger kommunikasjon over høyspenningsnettet eller lavspenningsnettet.

Valg av høyspenningsnettet gir lavere totalkostnader enn over lavspenningsnettet, der det er få abonnenter bak hver nettstasjon. Ønsker nettselskapene å tilby smarthusløsninger, vil en lavspentløsning kunne være den mest optimale. Som eksempel på dette nevner Eriksen en leveranse til Intelli AS, som bruker Enermets målere i et smarthusprosjekt i samarbeid med TrønderEnergi Nett.

SmartNett

Et annet prosjekt i samme gate er Skagerak Netts SmartNett. Innen 1. oktober skal 5000 kunder i Vestfold og Grenland ha fått installert kommunikasjonsutstyret. Disse kundene inngår i et stort nasjonalt prosjekt for å prøve ut toveiskommunikasjon på strømnettet. Foruten Skagerak deltar Buskerud Kraftnett i prosjektet som koordineres av NVE, Energibedriftenes landsforening og Sintef Energiforskning.

Som en del av SmartNett vil Skagerak Nett inngå avtaler med ca. halvparten av deltakerne for å styre deler av strømforbruket deres. I første rekke vil det være snakk om periodiske utkoblinger av varmtvannsberederen; for inntil to timer av gangen. Forsøk viser at kundene ikke merker noe til dette siden berederne er godt isolert.

Å koble ut en varmtvannsbereder eller ett sett varmekabler gir et begrenset resultat, men dersom mange kunder gjør det samme, vil det være et betydelig bidrag til å redusere de største forbrukstoppene.

Størst i Norden

Finske Enermet er Nordens største leverandør av strømmålere. Det norske datterselskapet har 13 ansatte og omsatte i fjor for 83 millioner kroner.

- Vi vil se en økende etterspørsel etter fjernavlesende strømmålere i inneværende år, og vi budsjetterer med en økning allerede i år. Men i 2004 venter vi en markant økning i salget. I løpet av 10 år vil samtlige strømkunder i Norden ha automatisk strømavlesning. Beslutninger og strategier for hvordan dette skal gjøres, blir for de flestes vedkommende utformet i løpet av de neste to årene, sier Eriksen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.