Fjerdeplass ble seier for Veidekke

Fjerdeplass ble seier for Veidekke
Den gule linjen markerer ny E 18. Momarken er øverst til høyre. Krysset nede til venstre er Homstvedtkrysset. Herfra skal E 18-trafikken gå på fylkesveg 213 i noen måneder. Ill.: Statens vegvesen

Forutsetningen for kontraktstildelingen er at ingen klager på avgjørelsen innen 21. november. Med tre avviste anbud er det kanskje ikke utenkelig at klageretten blir benyttet.

Ved anbudsåpningen lå Sarpsborg Park & Anlegg lavest med 232,2 millioner kroner. Like bak fulgte et arbeidsfellesskap mellom PEAB og Isachsen Entreprenør. Mesta var nr. tre.Fire grunner

Prosjektleder Bettina Sandvin opplyser at det er fire grunner som ligger bak en eller flere av avvisningene:

Anbyderen har ikke oppfylt kravene til dokumentasjon av teknisk og anleggsmessig erfaring.

Anbyderen har ikke dokumentert kompetansen til nøkkelpersonell.

Byggherrens erfaring med anbyderen er ikke dokumentert.

Anbyderen har ikke dokumentert organiseringen av arbeidet.

Hvis klageretten ikke blir bruk, skal Veidekke anlegge ny fire-felts veg med midtdeler mellom Momarken og Homstvedt i Eidsberg kommune. Strekningen går helt utenom nåværende E 18.Fv 213 blir E 18

Entreprisen omfatter også 1 550 meter ramper, 1 200 meter lokalveger, 370 meter gang/sykkelveger, fire rundkjøringer og 600 meter driftsveger.

På E 18 blir det en 95 meter lang bru i veglinjen, foruten tre overgangsbruer med lengder inntil 50 meter og to jordbruksunderganger.

Jobben må være gjort innen 10. oktober 2013. Kort tid etterpå blir den nye E 18 mellom Momarken og Homstvedt åpnet for trafikk. Den 800 meter lange strekningen Homstvedt-Ramsrud på nåværende fylkesveg 213 blir da forbindelsesveg mellom ny og gammel E 18 inntil strekningen Homstvedt-Melleby fullføres i 2014.

Anleggsarbeidet på den strekningen blir lyst ut i november eller desember.

Les mer om: