NYHETER_BYGG

Fjellproblemer for Saudautbyggingen

UTSLAG: Nylig gikk utslagssalven for tunnelen ut i inntaksmagasinet for Dalvatn kraftverk.FOTO: SAUDEFALDENE
UTSLAG: Nylig gikk utslagssalven for tunnelen ut i inntaksmagasinet for Dalvatn kraftverk.FOTO: SAUDEFALDENE

SAUDAUTBYGGINGEN

  • Prosjekt: 500 GWh ny kraft
  • Start: Mai 2005
  • Ferdig: Våren 2008
  • Pris: Ca 1,5 mrd. Kr.

Saudefaldene

  • Driver i dag fem kraftverk, der det eldste er fra 1919. Anleggene produserer ca. 1200 GWh.
  • Utbyggingen er et opprustings- og utvidelsesprosjekt der det blir i underkant av 500 GWh ny kraft i tillegg til nåværende produksjon. Eksisterende anlegg blir modernisert, slik at to av kraftverkene kan legges ned.
  • Utbyggingen omfatter det nye Sønnå kraftverk med to aggregater på 102,5 MW hver og en fallhøyde på 550 m. I samme kraftstasjon blir det satt inn et aggregat på 60 MW med fallhøyde på 250 m.
  • Ved Dalvatn kraftverk blir eksisterende rørgate erstattet med ny tilløpstunnel. Nåværende aggregat på 22 MW blir tilknyttet den nye vannveien. I tillegg blir det satt inn et nytt aggregat på 10 MW. Brutto fallhøyde for kraftverket er 193 m.
  • Utbyggingen omfatter ca. 32 km tunneler og sjakter. Samlet utbyggingssum er ca. 1,5 milliard kroner. Byggekontraktene ble tildelt rundt 1. mai i 2005.
  • Før arbeidene startet, hadde byggherren bygd adkomstveier og ført fram anleggskraft til de fleste arbeidssteder. Riggearbeidene ved de ulike arbeidsstedene kom i gang umiddelbart fra medio mai 2005.


Kraftstasjonshallen og trafohallen er nå ferdig utsprengt.

- Det har vært relativt store vannførende slepper og stikk i fjellet. Det har gjort det svært utfordrende å plassere kraftstasjonen i fjellet, sier prosjektleder Ståle Lunde i AS Saudefaldene.

Inne i kraftstasjonen er arbeidene med montasje av sugerøret til første aggregat i gang.

I alt skal stasjonshallen romme tre aggregater. Det er derfor en imponerende størrelse på hallen med en lengde på ca 80 meter, en bredde på 16 meter og en største høyde på 32 meter. Her har AF Anlegg en kontrakt på ca 350 mill. kroner på arbeidet.I drift 2008

– Det er nesten samme høyde som en blokk på 10 etasjer, konkluderer Lunde. Kraftstasjonen skal etter planene settes i drift i løpet av ettervinteren og våren 2008.

I stasjonshallen skal det installeres to like aggregater på 102,5 MW som utnytter vannet fra en fallhøyde på 550 meter. Det tredje aggregatet er på 60 MW og tar seg av vannet som har en fallhøyde på 250 meter. Det høyde fallet utnytter vannet fra Dalvatnet til Saudafjorden, mens det lave fallet tar seg av vannet som kommer fra Storlivatnet.

Med arbeidssted Raundalen har også AF Anlegg en kontrakt på tunnelarbeider på rundt 290 mill. kroner. Her foregår tunneldrivingen på tre stuffer. Tunnelen mot Sønnå kraftverk er på ca. 2900 meter og har et tverrsnitt på rundt 40 kvadratmeter. Der er det nå drevet ca. 1600 meter mot tilløpstunnelen mot kraftstasjonen.

– Tunnelen mot inntaksmagasinet i Dalvatnet er rundt 6700 meter, har et tverrsnitt på 40 kvadratmeter og er så langt drevet ca. 2300 meter, sier Lunde. I en overføringstunnel mot Lingvang som har en lengde på 8870 meter, er 1700 meter ferdigdrevet. Denne tunnelen har et tverrsnitt på ca. 28 kvadratmeter.Injeksjon

– Ved denne tunnelen har det vært store problemer med vannførende slepper og stikk i fjellet, noe som har nødvendiggjort systematisk sonderboring og injeksjon foran stuff over deler av tunnelen, sier Lunde.

De vurderte å bruke fullprofilmaskin (TBM) på denne tunnelen, men det ble dyrere og forkastet. – Nå etterpå er vi veldig glad for at det ble valgt konvensjonell tunneldrift da bruk av en tunnelboremaskin ville betydd enda større vannproblemer, sier han.

Ved Dalvatn kraftverk som ligger inne i fjellet, har Veidekke satt opp et nytt kraftverksbygg for et nytt aggregat. Der det også drevet en rørtunnel og tilløpstunnel på ca. 1600 meter. Tilløpstunnelen har en stigning på 1:7. Nylig foregikk sprengingen på gjennomslag på tunnelen ut i inntaksmagasinet. Utslaget ble gjort på 15 meters dyp. – Slike sprenginger er alltid spennende, men det gikk godt, sier Lunde.Veiløst

I overføringstunnelen Slettedalselva har entreprenøren Kruse Smith AS drevet tunnelarbeid i veiløst område til fjells. Alt utstyr er tatt inn med helikopter. Overføringstunnelen har en lengde på ca. 2000 meter og et tverrsnitt på 15 kvadratmeter.

– Kruse Smith har gjort en kjempejobb der oppe, hevder prosjektlederen. Tunnelen sto ferdig to uker før kontraktsdato. Dette til tross for at de siste 30 metrene av tunnelen skulle vise seg å bli svært problematiske.

– Fjellet var så dårlig at tunnelen måtte sikres systematisk med stålbuer og pigges ut med en mindre gravemaskin påmontert meisel. Etter at de hadde drevet seg gjennom dette dårlige partiet, ble det foretatt full utstøpning av denne delen av tunnelen, sier Lunde.Samarbeidsplass

Et nettbasert system (webhotell) hvor all informasjon er samlet, sikrer god kommunikasjon mellom de involverte i byggeprosjektet. Her er det nøye beskrevet hvordan de involverte skal bygge opp tegningsplanene. Det er et krav om at alle DAK-tegninger lagres på AutoCAD-format (dwg). Alle tegninger blir lagt inn på tegningsdatabasen og tegnings- og grensesnittkontroll mellom de ulike leverandørene blir foretatt her.Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.