Fix my street på norsk

Fix my street på norsk
MELD FRA: Ideen bak FiksGataMi er at enhver kan melde fra til kommunen om blant annet huller i veien - og sladre til alle naboene hvis problemet ikke blir fulgt opp. Bilde: Scanpix/Reuters

NUUG

Norwegian Unix User Group

  • En ikke-kommersiell forening som arbeider for utbredelse av Unix-liknende systemer, fri programvare og åpne standarder i Norge.
  • Foreningen ble dannet i juni 1984, med formål å stimulere til økt interesse og bruk av Unix og å skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere.


I dag starter FiksGataMi - en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer til lokale myndigheter.

Tjenesten dekker alle landets kommuner, og brukerne av nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde.E-post

Her kan hvem som helst melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed.

FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet.

– Prosjektet er basert på fri programvare, og teknologien er utviklet i samarbeid med det engelske prosjektet FixMyStreet, sier Petter Reinholdtsen, prosjektleder for FiksGataMi og leder i Norwegian Unix User Group (NUUG).Åpne kart

FiksGataMi benytter det dugnadsbaserte kartet OpenStreetMap, som i enkelte områder kan være av varierende kvalitet.

Men i de store byene og tettstedene er det fullt på høyde med blant annet Google Maps og Statens kartverk.

Innbyggere kan også bidra til å forbedre kartgrunnlaget ved å besøke OpenStreetMap.org.Maskinlesbarhet

Dagens lansering ble mulig da NUUG sist uke lanserte tjenesten mapit.nuug.no, som gir maskinell tilgang til informasjon om geografisk plassering for blant annet kommune og fylkesgrenser.

– FiksGataMi er en tjeneste som dekker alle norske kommuner, noe som skiller den fra lignende tjenester som er lansert tidligere, sier fungerende direktør i Friprogsenteret Christer Gundersen.

Flytter saksbehandlingen

Noen kommuner har gjort lignende prosjekter tidligere, men da begrenset til det området deres kommune dekker.

– Brukerne kan selv melde fra når problemer er løst. Dette er helt nytt og er på mange måter som å flytte litt av saksbehandlingen ut til innbyggerne, sier Gundersen.– Uslåelig bra

Tom Steinberg stiftet MySociety, som står bak originalen FixMyStreet.

STERK: Tom Steinberg står bak originalen, Fix my street, og betegner Fiks gata mi som en fullt utviklet nasjonal eborger-tjeneste, selv om den er uoffisiell. (Foto: Espen Zachariassen) Espen Zachariassen
Han mener at den norske utgaven er et godt eksempel på bruk av fri programvare.

– Her ser vi hva som gjør fri programvare så uslåelig bra når det brukes på rett måte. Tjenesten ble utviklet utrolig raskt. Det tok bare en måned å skape en fullt utviklet uoffisiell nasjonal eborger-tjeneste, på nivå med de beste i klassen, mener Steinberg.Statstøtte

Teknologien bak FiksGataMi utvikles idag som et samarbeid mellom NUUG i Norge og MySociety i England. Med dette blir FiksGataMi et europeisk prosjekt.

Tjenesten er utviklet med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter.Les også:

Les mer om: