PRODUKSJON

Fiskespor fra merd til bord

Hild Lamvik
10. mai 2002 - 09:37

De norske datterselskapene Marine Harvest (oppdrett og foredling) og Skretting (fôrproduksjon) har vært pilotbedrifter for den hittil mest omfattende sporbarhetspakken for sjømatprodukter - i første omgang laks. Systemet for elektronisk utveksling av lakseinfo skal gjøre det mulig å identifisere og krysskoble produksjonsdata gjennom hele verdikjeden.

- Verdifull data har lenge vært lagret på flere hold, men opplysningene har ikke vært tilgjengelige. Det har gjerne tatt opptil flere dager å spore et produkt tilbake til dets opprinnelse. Nå har vi satt opp et sentralt datavarehus som samler all informasjonen, og gjør det mulig å raskt hente ut opplysninger, forteller Reid Hole, konserndirektør for matvaretrygghet i Nutreco.

- Systemer som dette vil gjøre det enklere for alle som er involvert i verdikjeden å få en oversikt over det som foregår i matproduksjonen. Formålet er å være transparent overfor supermarkeder og konsumenter, sier Hole.Forbrukerpress

Sporbarhetsundersøkelser som har vært gjennomført på fisk fra Norge, Island og Danmark indikerer at over 90 prosent av informasjonen går tapt fra ett ledd til det neste i verdikjeden. Europeiske forbrukere og dagligvarekjeder har etter de siste års matskandaler økt presset på matprodusentene for å få vite hvor maten de spiser kommer fra, hvordan den er produsert og hva slags fôr som har vært brukt. Myndighetene forbereder skjerpede krav.

- Sporbarhet handler om langt mer enn god produksjonsstyring og internkontroll. Vi snakker om kjedesporbarhet, det vil si i hvilken grad de enkelte leddene i verdikjeden gir videre informasjon om hva de har gjort med produktet, samt tar vare på informasjon fra foregående ledd, sier forsker Petter Olsen ved Fiskeriforskning. Tromsø-forskeren leder EU-prosjektet Trace Fish, og håper å ha europeiske standarder på plass innen utgangen av året.

Standard på vei

- Vi er opptatt av å få på plass standarder som kan komme hele næringen til gode. Formålet er at alle i verdikjeden skal kunne sende og motta elektronisk informasjon om fisk og fiskeprodukter uten å måtte tenke på hvilket firma som sitter i den andre enden, sier Olsen.

Også Nutreco-konkurrenten Fjord Seafood ASA satser på sporbarhet og matvaretrygghet i konkurransen om det internasjonale matvaremarkedet. Deres sporbarhetssystem er utviklet i samarbeid med det norske selskapet TraceTracker og er i pilotfasen. - Vi regner med å lansere vårt sporbarhetssystem i løpet av høsten, sier Per Johan Røttereng, konserndirektør for kvalitet og FoU i Fjord Seafood.

- Det er fullt forståelig at produsentene ikke har tid til å sitte og vente på standardene. Men det skal bli spennende å se i hvilken grad systemene lever opp til de standardene som selskapene selv har vært aktive i utformingen av, sier TraceFish-sjef Petter Olsen.

EU-direktivet med krav om full sporbarhet - det såkalte hygienedirektivet - er ventet i 2004.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.