KRAFT

Fiskerne kan stoppe vindkraft til havs

Det er unaturlig å bygge ut vindkraft der sokkelen er smalest, mener SVs Snorre Valen.
Det er unaturlig å bygge ut vindkraft der sokkelen er smalest, mener SVs Snorre Valen. Bilde: Colourbox.com

– Vi sier ikke kategorisk nei til enhver vindmølle i Lofoten, men det er unaturlig å bygge ut vindkraft der hvor sokkelen er smalest, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsmann Snorre Valen til NTB.

Da Statoil-sjef Helge Lund besøkte Vesterålen i forrige uke, påpekte han at oljenæringen ikke er alene om å være i arealkonflikt med fiskeriinteressene. Ifølge Lund vil kampen om sokkelen kunne bli vel så hard mellom fiskerne og produsentene av vindkraft.

– Det følger interessekonflikter med så godt som all kraftutbygging. Vi skal bygge ut fornybar energi – også vindkraft – samtidig som vi tar hensyn til fiskeriressursene, sier Valen.

– Kan ikke si nei til alt

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) mottok i forrige måned en rapport som beskriver 15 egnede områder for etablering av offshore vindkraft. Blant disse er Gimsøy i Lofoten og Nordmela i Andøy kommune i Vesterålen. Selskapet Lofotkraft arbeider allerede med konkrete prosjekter i dette området, men klarsignal til utbygging er ennå ikke gitt.

– Arealkonflikten mellom petroleumsinteresser og fiskerinæringen er velkjent, men konflikten knyttet til havvindmøller vil være langt større, sier ordfører Jonni Helge Solsvik (H) i Andøy til NTB.

Han viser til at arealkonflikten med oljenæringen er størst under tidsavgrenset leteboring og seismikkskyting, og ikke under produksjonen.

– Havvindmøllene vil jo være permanente innretninger, og fullstendig uforenlig med fiskeriinteressene i Lofoten og Vesterålen. Alle synes å være enige om at verden trenger mer miljøvennlig kraft. Da kan man jo ikke si nei til alt, slik SV gjør, sier Solsvik, som også sitter i Høyres sentralstyre.

I konflikt

En rekke direktorater står bak OED-rapporten om havvind som nå er ute på høring. Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til konsekvensutredninger til neste år, og i 2012 vil en egen strategi for utbygging av havvindmøller bli forelagt Stortinget.

– Et viktig første steg i prosessen fram mot å åpne havarealer for søknader om fornybar energiproduksjon til havs, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) da rapporten ble lagt fram i oktober.

– Jeg synes det er veldig interessant at rapporten peker på områder langs hele kysten av Norge, la han til.

Men uansett hvor vindmøllene plasseres, vil det kunne bli konflikt med fiskerinæringen, sier en av dem som står bak rapporten.

– Fiskeriinteresser har man langs hele norskekysten. Det drives fiske i større eller mindre grad i de fleste områder som er aktuelle for vindkraft, sier senioringeniør Nils Henrik Johansen i Norges vassdrags- og energidirektorat til NTB.

– Ikke nei overalt

Snarlig utbygging av vindkraft til havs må sannsynligvis bygge på bunnfaste kraftverk, ettersom utviklingen av flytende installasjoner ennå ikke har tatt av. Og bunnfaste vindmøller må nødvendigvis legges til grunne områder, der det foregår fiske.

– Vindkraft til havs krever store subsidier og kan være til fare for andre næringer. Men vil politikerne virkelig satse på dette, må vi forholde oss til det. Vår holdning er da at vindmøller er fullstendig utelukket i enkelte områder, sier styreleder Paul O. Jensen i Norges Kystfiskarlag til NTB.

Leder Ola Elvevold i Natur og Ungdom erkjenner at utbygging av vindkraft skaper motstand.

– Konflikten er reell og vi er nødt til å ta hensyn til fiskeriressursene. Men kystfisket er ikke like omfattende overalt, og derfor er vi nødt til å vurdere hvert enkelt prosjekt for seg, sier han.

Les mer om: