MARITIM

Fiskerne fikk tilbake over en halv milliard i drivstoffavgifter i fjor. 10 prosent av båtene fikk 84 prosent av summen

Reder: Høyere CO2-avgift kan bety båter i opplag.

Havfisk-sjef Webjørn Barstad mener økt CO2-avgift for fiskeflåten kan føre til at folk spiser proteiner med større CO2-avtrykk enn villfisk. Han innrømmer likevel at NOx-fondet var årsaken til at rederiets nybygg har batteri om bord. Illustrasjon: Havfisk.
Havfisk-sjef Webjørn Barstad mener økt CO2-avgift for fiskeflåten kan føre til at folk spiser proteiner med større CO2-avtrykk enn villfisk. Han innrømmer likevel at NOx-fondet var årsaken til at rederiets nybygg har batteri om bord. Illustrasjon: Havfisk.

Fiskerne får refundert både grunnavgift og CO2-avgift etter å ha bunkret. I fjor var refusjonsbeløpet på 2,513 kroner per liter før renter, men ordningen er i ferd med å avvikles, i hvert fall refusjonsordningen for CO2-avgiften.