Ny rømming fra Norges første havmerd

Ocean Farm skal ha fått en flenge i nota.

Ny rømming fra Norges første havmerd
Hua Hai Long med Ocean Farm1 fotografert på vei forbi Tjeldbergodden. Foto: Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Selskapet Ocean Farming, et datterselskap av Salmar, driver den første havmerden som ble satt ut i norske farvann. Nå skal det ha rømt fisk fra anlegget.