OLJE OG GASS

Fiskarlaget vil samarbeide

SAMARBEID:Tom Tobiassen er ikke motstander av oljeaktivitet. Han vil sette krav til nullutslipp.- Jeg ønsker at næringen søker om tillatelse om seismikkskyting innen mer begrensede områder..
SAMARBEID:Tom Tobiassen er ikke motstander av oljeaktivitet. Han vil sette krav til nullutslipp.- Jeg ønsker at næringen søker om tillatelse om seismikkskyting innen mer begrensede områder.. Bilde: Anders J.Steensen
Anders J. Steensen
4. sep. 2009 - 11:37

HARSTAD: Tobiassen mener at det er viktig at oljenæringen og fiskerne kommer sammen for å finne gode og akseptable løsninger.

– Det må være plass til alle. Vi må etablere kjøreregler og vise miljøhensyn. Vi er innstilt på samarbeid, men det kan ikke bare være fiskeri som gir, sier fiskarlagslederen.Færre fiskere

Det er et stadig sterkere fokus på krav til lønnsom drift i fiskeriene.

Det krever større enheter og færre fiskere langs kysten noe som vil gå ut over bosettingsmønsteret.

– Vi er garantist for spredt bosetting. Næringen må få de aller beste betingelsene for å sikre bosettingsmønsteret. Men vi innser at det er behov for nye næringsveier. Det er betimelig at det settes strenge krav il oljenæringen for å unngå konflikter, sier Tom Tobiassen.Image viktig

Han mener at både oljenæringen og fiskeriene står overfor store utfordringer.

– Vi forvalter et stort havområde og tar ut 2,8 millioner tonn fisk av forskjellige slag årlig. Eksportverdien er på 12 milliarder kroner, sier Tobiassen.

Han understreker at de norske fiskeriene er i et globalt market med sterk konkurranse. For å opprettholde sitt image som ren mat fra et frisk hav må det settes svært strengemiljøkrav.

– Vi må ha et reint hav og god miljøprofil for å holde god kvalitet og stabilt biomasseuttak. Presset på havområdene er stort. Det må settes klare definerte kjøreregler for å samhandle med oljenæringen.Konflikter i Nordsjøen

I Nordland VI og VII foregår fisket hele året. Det gjøres fra mange små fartøyer, men også fra større enheter. Fangstene som tas opp fordeles over store deler av landet.

– Jeg hører oljeindustrien sier at de har sameksistert med fiskeriene i Nordsjøen i uten konflikter i 40 år. Det er ikke det fiskerne sier. Under og etter periodene med seismisk aktivitet har fangstratene gått ned. Nordsjøfiskerne er drevet fra skanse til stanse. Gode fiskefelt har blitt opptatt av plattformene og det er mye seismisk aktivitet.

– Først og fremst er konfliktnivået lavere fordi flåtestørrelsen er annerledes. De har også større områder å kunne fiske på og det er fiske på pelagisk fisk som forflytter seg slik at fiskeriene kan drives på andre steder. I Lofoten og Vesterålen forgår fisket på lokale forekomster, sier Tobiassen.

Faktagrunnlaget må på plass

Fiskarlagslederen er glad for at myndighetene i samarbeid med fiskerne har fått på plass et historisk følgeforskningsprosjekt.

– Dette vil styrke grunnlaget for å etablere gode kjøreregler for sameksistens. I dag er det for mye synsing og for lite kunnskap, sier han.

– Sameksistens i Nordsjøen har ikke vært problemfritt. Episoder med konflikt må journalføres for å samle erfaring for å finne fram bedre løsninger. Det er også etiske problemstillinger knyttet til oljeaktiviteten. Jeg setter spørsmålstegn ved om det er riktig at en sterk næring kjøper ut en annen, særlig når det er i regi av Staten, sier Tobiassen.Krever kjøreregler

Områdene utenfor Lofoten og Vesterlen er et av verdens mest produktive områder og viktig for god gyting.

– Viktig å akseptere at det er aktivitet i disse områdene, vi er en del av aktiviteten. Spørsmålet er om vi skal ha enda mer aktivitet i fremtiden. Det krever økt beredskap. Vi må unngå samfunnsmessige tap ved at det ikke leveres fisk. Arealbeslag, forsøpling, seismikk og politiske prioriteringer er utfordringen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.