PRODUKTNYHETER

Fiskalmåling av fiskeolje

Den ble gjenreist etter brannen som raserte det tidligere anlegget. - Fabrikken produserer 300-350 tonn fiskefor i døgnet. Primært går dette til oppdrettsanlegg for laks, opplyser teknisk leder for vedlikehold hos BioMar AS, Knut Haaheim.

- Fiskeolje er et av råstoffene som vi kjøper inn til produksjonen, og med et forbruk på opptil 100 tonn i døgnet, har vi ofte fartøy med slik olje som losser ved anlegget. I anlegget er blant annet innstallert to micro Motion CMF300 coriolismålere i parallell fra Fisher-Rosemount AS i Porsgrunn. Hver har tre tommers løp. På den måten kan vi losse opptil 540 kubikkmeter i timen. Med så stor kapasitet ligger begrensningene nå ikke i måleren, men i båtens pumper og våre lagertanker, bekrefter Haaheim.

-Massestrømmen blir i tillegg målt så nøyaktig at den danner grunnlaget for avregningen, basert på godkjennelse etter Justervesenets regler, opplyser han.

Les mer om: