FISKAL GASSMÅLING

Nyttig om naturgass

Serien om fiskale- og CO2-avgiftsbelagte gassmålinger starter med en liten kjemileksjon og en oversikt over de mest aktuelle produktene.

Naturgass er hovedsakelig forbindelser mellom hydrogen- og karbonatomer.
Naturgass er hovedsakelig forbindelser mellom hydrogen- og karbonatomer. Bilde: Istockphoto
7. jan. 2013 - 11:03
Vis mer

Tekst: Rolf Skatvedt, Trainor Automation AS

 

Naturgass er i utgangspunktet en fargeløs, gift- og luktfri gass som er lettere enn luft. Den, eller rettere sagt de, består i hovedsak av forbindelser mellom hydrogen- og karbonatomer.

 

Starter med metan

Slik er de letteste hydrokarbonene bygd opp, her metan.
Slik er de letteste hydrokarbonene bygd opp, her metan. Trainor
 

 

Det enkleste hydrokarbonet vi kjenner består av ett karbonatom og fire hydrogenatomer. Formelen blir derfor CH4.  Det norske navnet er metan.  Den neste i rekken er etan (C2H6). Dette gir oss en generell formel for rene mettede hydrokarboner: CnH(2n+2).

 

For metan blir formelen da n=1 og for etan blir den n=2. Ved butan og høyere antall karbonnummer er det muligheter for forgreininger i kjeden. Med fire karbonatomer kan vi få to typer, nemlig iso butan og normal butan.

 

Kan være komplekse

 

Fem karbonatomer i skjelettet gir tre mulige forgreininger, og seks karbonatomer gir åtte mulige forgreininger. Ved ytterligere økning av karbonantallet vil også antall forgreininger øke, og vi får mange forskjellige stoffer med samme antall karbonatomer.

 

I tillegg får vi sykliske forbindelser og aromater, så naturgass kan ha svært kompliserte sammensetninger. Generelt kan vi si at når flere karbonatomer slår seg sammen dannes mer komplekse HC-molekyler (hydrokarbon) med større masse og energi.

 

Like, men ulike

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

 

Det er verdt å merke seg at også molekyler med lik fordeling av HC-atomer kan ha forskjellige fysiske egenskaper, eksempelvis ulikt energiinnhold, som en konsekvens av forskjellig sammenkopling eller forskjellige bindinger.

 

Slik er normal butan og iso butan bygd opp. Hydrogenatomene er hvite, karbonatomene grå. Øverst vises normal butan, og iso butan nederst.
Slik er normal butan og iso butan bygd opp. Hydrogenatomene er hvite, karbonatomene grå. Øverst vises normal butan, og iso butan nederst. Trainor
 

 

Eksempler på fysikalske verdier koplet til forskjellige hydrokarboner er:

  • Hydrogenatom (H2) har en molvekt, eller masse, tilnærmet to (det vil si at ett mol antall hydrogenatomer veier ca to gram)
  • Karbonatom (C) har en molvekt, eller masse, tilnærmet tolv (det vil si at ett mol antall karbonmolekyler veier ca tolv gram)
  • Metan (CH4) har en molvekt, eller masse, tilnærmet lik 16 (det vil si at ett mol antall metanmolekyler veier ca 16 gram) og har brutto energiinnhold på 37,7 MJ / Sm3.
  • Butan (C4H10) har en molvekt, eller masse, tilnærmet lik 58 (det vil si at ett mol antall butanmolekyler veier ca 58 gram) og har brutto energiinnhold på 121 MJ / Sm3.

 

Aromatiske varianter

 

Vi skal senere i artikkelserien se på hvordan vi kan beregne fysiske størrelser som molvekt eller molmasse, densitet, brennverdi, lydhastighet, etc. til naturgass ved hjelp av data og formler vi finner i internasjonalt aksepterte standarder, eksempelvis ISO 6976.

 

Aromatiske forbindelser er hydrokarboner bygget opp av lukkede, umettede ringer av hydrokarboner med en generell formel: C n H 2n - 6 . I tillegg til disse forekommer også hydrokarboner med høyere antall karbonatomer, ja helt opp til flere tusen (Cellulose).

 

Og så noen spesialiteter

 

LNG (Liqiuefied Natural Gas) kjøles ned til –163°C og flytende form for lagring og transport.
LNG (Liqiuefied Natural Gas) kjøles ned til –163°C og flytende form for lagring og transport. Istockphoto
 

 

I naturgass finnes det også små gassmengder av uorganisk art som for eksempel hydrogensulfid (H2S), nitrogen (N2), samt noe karbondioksid (CO2) og vanndamp (H2O). Naturgass er normalt mettet med vanndamp når den produseres fra et reservoar eller en brønn.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.