ARKIVNYHETER

Firkanten er sluttet

Feltet til høyre ble åpnet 21. september. Det var den siste delen av kjørearealet som ble fullført. Fotgjengere må gå gjennom den hvite bygningen. Men fremdeles er ikke heisen ved siden av trappen ferdig. Inntil videre må de som er avhengige av den, rulle over på den andre siden av gata eller rundt bygningen.
Feltet til høyre ble åpnet 21. september. Det var den siste delen av kjørearealet som ble fullført. Fotgjengere må gå gjennom den hvite bygningen. Men fremdeles er ikke heisen ved siden av trappen ferdig. Inntil videre må de som er avhengige av den, rulle over på den andre siden av gata eller rundt bygningen. Bilde: Anders Haakonsen
26. sep. 2010 - 13:04

Firkanten er sluttetAnders HaakonsenEn gang var det en tradisjonell rundkjøring i Carl Berners plass i Oslo. For vel 50 år siden ble plassen ombygd og regulert med trafikklys. Nå er trafikklysene erstattet med en ny rundkjøring, denne gangen med en rektangulær sentraløy. Firkanten er sluttet.Årsaken til at sentraløya har blitt rektangulær er at den skal passe til bygningene som omgir den. Hvis man står på plassen og studerer omgivelsene, er det lett å skjønne resonnementet. Fra bilistenes synspunkt ser det anderledes ut. De konsentrerer seg mer om kjørearealet enn bygningene rundt det. Rundt sentraløya er det to linjer, en indre som består av en kant av granittblokker og en ytre som består av nedfelt steinrekke. Mellom dem er det et overkjørbart areal. Den første tiden etter at sentraløya ble ferdig, var det få som turde krysse den ytre linjen. Da gikk trafikken tregt. Etter hvert skjønte bilistene at de kunne kjøre over den ytre linjen og kutte hjørnene. Nå flyter trafikken mye bedre.

Den offisielle åpningen av nye Carl Berners plass ble markert 25. september ved at avdelingsdirektør Lene Mürer i Statens vegvesen overlot anlegget til direktøren for samferdselsetaten i Oslo kommune, Knut Gabestad. Da ombyggingen ble igangsatt, var det to riksveger som møttes her, rv 161 og rv 4, bedre kjent som Trondheimsveien. Den siste beholdt sin status som riksveg etter forvaltningsreformen som trådte i kraft 1. januar, men Oslo kommune skal likevel ha ansvaret for den delen av vegen som går gjennom sentrale deler av byen.Bedre for buss og trikk

Hovedhensikten med ombyggingen er å gjøre forholdene bedre for busser og trikker. Disse har fått en egen midtstilt kollektivtrasé i Trondheimsveien gjennom krysset med fellesholdeplasser av høy standard. Traséen fortsetter helt opp til Sinsen. Fotgjengere har fått opphøyde gangfelt i stedet for trafikklys.

Ombyggingen har vært en møysommelig prosess. Trafikken måtte gå gjennom plassen i hele anleggstiden. For mange av dem som kjører over den daglig har det vært dårlig med omkjøringsmuligheter. Anlegget har blitt ferdig bit for bit. Den siste brikken falt på plass 21. september da nordgående kjørefelt i Trondheimsveien ut av krysset ble åpnet. Før det skjedde måtte bilene bruke den traséen som nå er forbeholdt busser og trikker.Ikke ferdig for alle

Det nyåpnete feltet går der det tidligere var fortau. Det var nødvendig å ofre fortauet for å få plass til en holdeplass. Som kompensasjon har fotgjengere fått en passasje gjennom en bygning som ligger parallelt med gata. For å komme til passasjen må man gå opp en trapp. En heis er plassert ved siden av for dem som ikke kan gå i trapper, men denne er ennå ikke godkjent for bruk, så rullestolbrukere vil trolig hevde at den siste brikken ikke er på plass ennå. Inntil videre må de rulle omveier.

En passasje gjennom et bygning i stedet for fortau kan virke som en provisorisk løsning, og det er det. Bygningen har bare to etasjer, og selskapet som eier den har planer om reise en større bygning samme sted. Da kommer det et permanent fortau langs Trondheimsveien.

Ombygningen omfatter ikke bare de gatene som går inn mot den rektangulære rundkjøringen. Hele 11 bygater er berørt på en eller annen måte, 575 meter trikkespor er lagt om, 2 000 kvm fortausareal er steinsatt og tre km vann- og avløpsledninger er erstattet eller lagt om.Hassel i Hasleveien

Beplantningen er omfattende - 200 trær og 24 000 staudeplanter er satt ned i området. 12 forskjellige slags trær er benyttet. Mange hensyn er tatt under valg av tresorter. Søyleeik er valgt langs trikkeskinnene fordi de er smale og feller bladene over lang tid. Det betyr at grenene ikke kommer i veien for trikken og at skinnene ikke blir glatte av store mengder blader som faller samtidig. Tokyokirsebærtrær er valgt på selve plassen fordi blomstene gir flotte farger om våren, og bærene er så få og små at de ikke frister barn til farlige manøvrer. Hassel er valgt i Hasleveien av åpenbare grunner. I Finnmarksgata er det plantet vintereik fordi den er hardfør og skal være godt egnet til å tåle de påkjenningene den vil bli utsatt for. Kanskje har planleggerne tenkt litt på gatenavnet i dette tilfelle også.

Betonmast har hatt hovedentreprisen på ombyggingen av Carl Berners plass og gatene omkring. Prosjekteringen er utført av Sweco og Dronninga landskap. De totale omkostningene for anlegget er beregnet til 286 millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.