ARKIVNYHETER

Firkanten er sluttet

Buss nr. 31 kutter hjørnet i firkantkjøringen. Det tok tid før trafikantene skjønte at de kunne gjøre det. Nå flyter trafikken mye bedre.
Buss nr. 31 kutter hjørnet i firkantkjøringen. Det tok tid før trafikantene skjønte at de kunne gjøre det. Nå flyter trafikken mye bedre. Bilde: Anders Haakonsen
Jarle Skoglund
26. sep. 2010 - 02:19

Den offisielle åpningen av prosjektet ble markert 25. september ved at avdelingsdirektør Lene Mürer i Statens vegvesen overlot anlegget til direktøren for samferdselsetaten i Oslo kommune, Knut Gabestad. Da ombyggingen av Carl Berners plass ble igangsatt var det to riksveger som møttes i krysset, rv 160 og rv 4. Den siste har beholdt riksvegstatusen etter forvaltningsreformen, men likevel skal Oslo kommune ha ansvaret for den delen av vegen som går gjennom sentrale deler av byen.

Årsaken til at sentraløya er gjort rektangulær er at den skal passe til bygningene som omgir den. Det gjør den også for en fotgjenger som tar seg tid og studerer omgivelsene. Fra bilistenes synspunkt ser det anderledes ut. De konsentrerer seg mer om kjørearealet enn bygningene rundt det. Rundt sentraløya er det to linjer, en indre som består av en kant av granittblokker og en ytre som består av nedfelt steinrekke. Mellom dem er det et overkjørbart areal. Den første tiden etter at sentraløya ble ferdig, var det få som turde krysse den ytre linjen. Da gikk trafikken tregt. Etter hvert skjønte bilistene at de kunne kjøre over den ytre linjen og kutte hjørnene. Nå flyter trafikken mye bedre.

Hovedhensikten med ombyggingen er å gjøre forholdene bedre for busser og trikker. Disse har fått en midtstilt trasé i Trondheimsveien gjennom krysset med fellesholdeplasser av høy standard. Kollektivtraséen fortsetter helt opp til Sinsen. Fotgjengere har fått opphøyde gangfelt i stedet for trafikklys.

Ombyggingen av Carl Berners plass har vært en møysommelig prosess. Trafikken måtte gå gjennom plassen i hele anleggstiden. For mange av dem som kjører gjennom krysset daglig er det dårlig med omkjøringsmuligheter. Det nye krysset har blitt ferdig bit for bit. Den siste brikken falt på plass 21. september da kjørebanen på Trondheimsveien (riksveg 4) ut av krysset i nordlig retning ble åpnet. Før den ble kjørbar måtte bilene bruke den traséen som nå er forbeholdt busser og trikker.

Den nyåpnete kjørebanen er lagt der det tidligere var fortau. Det var nødvendig å ofre fortauet for å få plass til en holdeplass for buss og trikk. Som kompensasjon har fotgjengere fått en ny passasje gjennom en bygning som ligger langs gata. I den ene enden av passasjen går det en trapp. De som ikke kan gå i trapper, kan benytte en heis ved siden av. Heisen er imidlertid ennå ikke godkjent, så rullestolbrukere vil trolig hevde at den siste brikken ikke er på plass ennå.

En passasje gjennom et bygning kan virke som en provisorisk løsning, og det er det også. Bygningen har bare to etasjer, og selskapet som eier den har planer om reise en større bygningen samme sted. Da kommer det et permanent fortau langs Trondheimsveien.

Ombygningen berører ikke bare gatene som går inn mot den rektangulære rundkjøringen. Hele 11 bygater er berørt på en eller annen måte, 575 meter trikkespor er lagt om, 2 000 kvm fortausareal er steinsatt og tre km vann- og avløpsledninger er erstattet eller lagt om. Beplantningen er omfattende - 200 trær og 24 000 staudeplanter er satt ned i området. 12 forskjellige slags trær er benyttet. Mange hensyn er tatt under valg av tresorter. Søyleeik er valgt langs trikkeskinnene fordi de er smale og feller bladene over lang tid. Det betyr at grenene ikke kommer i veien for trikken og at store mengder blader ikke gjør skinnene glatte. Tokyokirsebærtrær er valgt på selve plassen fordi blomstene gir flotte farger om våren, og bærne er så få og små at de ikke frister barn til farlige manøvrer. Hassel er valgt i Hasleveien av åpenbare grunner. I Finnmarksgata er det plantet vintereik fordi den er hardfør og skal tåle de påkjenningene den blir utsatt for godt. Kanskje har planleggerne tenkt litt på gatenavnet i dette tilfelle også.

Betonmast har hatt hovedentreprisen på ombyggingen av Carl Berners plass og gatene omkrin. Prosjekteringen er utført av Sweco og Dronninga landskap.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.