NYE STRIDSVOGNER TIL HÆREN

Fire stridsvogner på vei til Rena for vinterprøver: – Vi har to meget gode kandidater

Forsvaret ønsker seg standard-stridsvogner uten behov for utvikling som krever tid og penger.

Leopard 2A4 kjører i øvingsfeltet på Rena. Disse stridsvognene kom til Hæren for 20 år siden, og i løpet av fire år skal etter planen de første erstatterne være på plass.
Leopard 2A4 kjører i øvingsfeltet på Rena. Disse stridsvognene kom til Hæren for 20 år siden, og i løpet av fire år skal etter planen de første erstatterne være på plass. (Frederik Ringnes /Forsvaret)

Forsvaret ønsker seg standard-stridsvogner uten behov for utvikling som krever tid og penger.

I løpet av et år fra nå skal det avgjøres hva slags stridsvogner som skal erstatte dagens nærmere 40 år gamle Leopard 2A4.

Det begynner å tilspisse seg i den pågående anbudskonkurransen der det står mellom Leopard 2A7 fra Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Tyskland og K2 Black Panther fra Hyundai Rotem i Sør-Korea.

Begge leverte sine tilbud til Forsvarsmateriell (FMA) 26. november, og rett over nyttår skal de være på plass med to stridsvogner hver på Rena for å forberede seg på vinterprøvene som skal pågå i hele februar.

FMA har nylig besøkt de to leverandørene og fått presentert produkter og løsninger som de mener er aktuelle for den norske hæren.

– Inntrykket etter besøkene er meget godt. Vi kan si at det er to gode potensielle leverandører som er klare for konkurransen, sier oberstløytnant Jørgen Johannessen, som er prosjektleder for stridsvognanskaffelsen i FMA, til Teknisk Ukeblad.

Stram tidsplan

FMAs oppdrag er å anskaffe moderne stridsvogner som skal utgjøre Hærens hovedkampsystem ut over 2040. Det skal inngås én kontrakt med én systemleverandør med ansvar for integrasjon av delsystemer, samt integrert logistikkstøtte gjennom en såkalt CLS-avtale og utdanningsmateriell.

Johannessen presenterer den såkalte tidslinjalen for prosjektet og legger ikke skjul på at det er en stram tidsplan de har lagt opp til for å kunne inngå kontrakt med den utkårede leverandøren om ett år fra nå og få levert de første nye stridsvognene i 2025.

For at dette skal være mulig, ble forespørselen utsendt i juli med forbehold om at politikerne sier ja til investeringen. Stortinget behandler dette rett før juleferien.

Så sant ingenting overraskende skjer der, er det klart for utprøving i vinterforhold i Østerdalen. Hensikten med vinterprøvene er kort og godt å vurdere kandidatenes evne til å levere et system som ved leveranse oppfyller norske krav.

Den ene kandidaten er Leopard 2A7 fra tyske Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Foto: Ralph Zwilling

«Ved leveranse» er her et viktig begrep. Det skal unngås kostnads- og tidkrevende utvikling, og anskaffelsen baserer seg derfor på eksisterende løsninger med høy grad av modenhet. Det skal kjøpes inn mest mulig ferdig utviklet teknologi, med kun de norske tilpasningene som er nødvendig for å fungere i Hæren og møte de kravene som Hæren har satt.

– For å kunne holde den stramme tidsplanen, er det avgjørende å begrense utviklingen av det vil kan kalle leverandørens «standard stridsvogn», altså den de har på markedet i dag, opplyser Johannessen.

Vinterprøvene

Etter å ha mottatt de to tilbudene har FMA startet jobben med å avdekke ytelsen på Leopard 2A7 og K2 Black Panther. Sentralt i denne evalueringa er de nevnte vinterprøvene.

Disse gjennomføres med begge leverandørene til stede i hele perioden, det vil si uke fem til åtte. På programmet står blant annet skyting og mobilitetsprøving.

Opplegget vil ikke være helt ulikt det som ble gjennomført på samme sted seks år tidligere, da det var artillerileverandører som konkurrerte og som endte opp med at Norge bestilte K9 Thunder/Vidar fra koreanske Hanwha Defense.

Både tyskerne og koreanerne har allerede besøkt Rena, dels for å gå gjennom hvordan utdanninga drives i dag og for å forberede prøvene. De har fått studert diverse fasiliteter og vært ute i øvingsfeltet. 

– Det vil ikke bli kåret noen vinner etter vinterprøvene. Det handler om å bygge tillit for vår del til at de er i stand til å oppfylle kravene og gi leverandørene nyttig input til hvordan deres stridsvogner fungerer under norske vinterforhold, forteller Johannessen.

Derfor kalles dette også vinterprøver og ikke vintertest. Litt forenklet kan det forklares med at prøver gjennomføres som en del av evalueringen, mens testing er knyttet til det leverandørene gjør av verifisering, noe som er aktivitet med langt større omfang.

Etter at prøvene er ferdig, skal FMA gjennomføre tekniske avklaringer hos begge leverandørene, basert på resultatene fra den første evalueringa, materialet i tilbudet og resultatene fra Rena.

Les også

Speeddating

Prosjektet startet med en markedsundersøkelse (RFI) i fjor høst for å kunne ta fram grunnlagsdokumentasjon, også kalt sentralt styringsdokument. Dette ble levert i februar i år og da startet utarbeidelsen av en forespørsel, i parallell med ekstern kvalitetssikring.

I april arrangerte Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI) et webinar, der Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell holdt innlegg og de to kandidatene presenterte seg og sine systemer.

I tillegg var dette en arena for speeddating mellom systemleverandør og aktuelle norske underleverandører som fikk koblet seg på og vise hva de potensielt kan levere som bidrag til industrisamarbeid og gjenkjøp.

Mens Johannessen har ansvaret for selve anskaffelsen, går det to parallelle løp knyttet til nye stridsvogner. Nemlig det som har med industrisamarbeid og gjenkjøpsforpliktelser å gjøre, som håndteres av industrisamarbeidskontoret i FMA, og myndighetsdialog som håndteres av Forsvarsdepartementet. Dette handler om å etablere bilateralt samarbeid med den kommende leverandørnasjonen.

Den andre kandidaten er K2 Black Panther fra koreanske Hyundai Rotem. Foto: Hyundai Rotem

Etter at forespørselen gikk ut i juli er det gjennomført tilbyderkonferanser med hver av leverandørene i september. Blant det viktigste å få avklart er det som handler om modenhet, og avdekke der det eventuelt er utvikling som gjenstår for å møte ytelseskravene, kvantifisere dette i tid og kostnad, slik at dette blir lagt til grunn.

Pandemi-utfordringer

Kontraktsforhandlingene skal etter planen skje i tredje kvartal 2022. Mot slutten av kvartalet vil begge leverandørene få muligheten til å inngi et oppdatert tilbud som igjen er grunnlaget for en oppdatert evaluering. Sluttforhandlinger gjennomføres i fjerde kvartal med kontraktsignering mot slutten av året.

– Vi er i rute, men det er mye aktivitet som skal foregå det neste året, sier prosjektlederen.

Han peker på at den største utfordringa for prosjektet er det som igjen har tatt nytt tak, nemlig pandemien. De er helt avhengig av å få leverandørene til Norge for å kunne gjennomføre vinterprøvene.

– Også en del av aktivitetene vi skal gjennomføre neste år er avhengig av at vi kan treffes fysisk. Restriksjoner eller utsettelser vil absolutt kunne være en betydelig utfordring, sier Johannessen.

Dette har stridsvognprosjektet allerede kjent på. Det var opprinnelig berammet et leverandørbesøk til KMW i München og Hyundai Rotem i Uiwang tidlig i 2021, men dette var ikke mulig å gjennomføre før nå i oktober og november. 

Les også

Gleder seg 

Den 26. november leverte både Hyundai Rotem og KMW inn sine tilbud til Forsvarsmateriell. Som TU tidligere har omtalt har koreanerne skipet to K2NO i retning Norge.

– Vi er veldig stolte over å få anledning til å konkurrere om den svært viktige norske stridsvognanskaffelsen. Nå gleder vi oss til å demonstrere våre moderne K2 Black Panther-stridsvogner på Rena til vinteren, uttalte Han-Soo Lee, som er en av sjefene for salg og markedsføring av forsvarsprodukter i Hyundai Rotem, til TU den dagen han besøkte Oslo for å levere tilbudet.

Det samme er budskapet fra tyskerne, som understreker at A7 er en moderne og digitalisert versjon av Leopard 2 de nå tilbyr Norge, med forbedret mobilitet, ildkraft og beskyttelse sammenlignet med hva Hæren i dag har.

– Leopard 2 er synonymt med europeisk forsvarsindustrielt samarbeid innenfor rammen av Nato, Med sin militære interoperabilitet, kampkraft og pålitelighet er vi klare til å videreføre og styrke det gode samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Vi stiller godt forberedt til vinterprøvene på Rena, skriver Ruprecht von Witzleben, salgsdirektør i Krauss-Maffei Wegmann GmbH.

Les også

Kommentarer (6)

Kommentarer (6)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå