Fire milliarder i brannerstatninger

  • Arbeidsliv
Antall brannner i Norge synker. Men vi har store boliger og store materielle verdier samt mange elektriske installasjoner og mange trehus. FNH mener dette forklarer hvorfor Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder verdier som går tapt i brann.