ENERGI

Fire milliarder ekstra

Anders J. Steensen
27. feb. 2003 - 08:00

Fagforeningene NIF,NITO og Nopef påpeker at ved å føre våtgassen til land for videre industriell bearbeiding kan dette gi en økt verdiskaping i landet på fire milliarder kroner årlig.

Rundt 2000 personer vil være sysselsatt med bearbeiding av våtgassen både i Grenland og på Kårstø. De understreker at det er Oljedirektoratets ansvar å sørge for en optimal ressursutnyttelse av olje- og gassforekomstene på sokkelen.

Da må våtgassen føres i land og utnyttes industrielt. Dette perspektivet er fraværende i regjeringens gassmelding som skal behandles i Stortinget 27 mars.

- Gassen kan ikke bare sendes ut av landet som energiforsyning til resten av Europa. Vi må kunne utnytte den til industrielle formål i Norge i tillegg. Vi er helt avhengige av at gassen går via Kårstø for å sikre en distribusjon av gass til norsk industri, sier NIF tillitsvalgt Svein Eggen ved Borealis. - Det ligger betydelig verdiskaping i å utnytte våtgassen industrielt. Vi kan ikke bare ta tørrgassen i bruk for å fyre opp gasskraftverk. Vi trenger beslutning om en kombinert gassrørledning for tørr og våtgass til Grenland nå, mener han.

- Vi er helt avhengig av å sikre vår våtgassforsyning skal industrianleggene i Grenland leve videre. Vi må ha en langsiktig løsning som gir oss stabile rammevilkår og muligheter for å planlegge videre utvikling, understreker Eggen.

Allerede i dag er Borealis-anlegget for små i forhold til konkurrerende anlegg i Europa. Uten en snarlig avklaring på råstoffsiden er bedriftens fremtid svært usikker. - Anleggene her bør dobles for å være tilstrekkelig lønnsomme. Vi klarer ikke å bære alle kostnadene når de er fordelt på det volumet i i dag produserer. Vi må opp i volum. Da må vi ha mer råstoff. Det kan sikres via et gassrør som fører både metan og etan til Grenland, sier han.

En gassrørledning til Grenland som vil føre både metan og etan vil skape store industrielle muligheter. Metangassen vil erstatte dagens forbruk av etan ved Hydro Agri samt sikre energiforsyningen på Østlandet. Etangassen vil bli utnyttet i områdets petrokjemiske anlegg og skape sikre og langvarige arbeidsplasser i regionen mener fagforeningene.

Hele 6000 personer gikk i fakkeltog i Porsgrunn for å understreke ønske om et gassrør da Stortingets energi- og miljøkomite var på besøk nylig. Både industri, det offentlige og befolkningen står samlet i et krav om snarlig avgjørelse.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.