ARKIVNYHETER

Fire kilometer E 39 på anbud

Masseuttaket blir betydelig og skjæringene høye langs den nye E 39 mellom Fardal og Osestad.
Masseuttaket blir betydelig og skjæringene høye langs den nye E 39 mellom Fardal og Osestad. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Den nye E 39 følger den nåværende noen meter i begge ender, ellers går den helt utenom. Både gammel og ny trasé går gjennom en liten dal, men på hver sin side av dalbunnen. Dalen er nesten helt rett, men terrenget er kronglete og grunnforholdene er vanskelige med mye ur og morene. Masseflyttingen må dermed bli omfattende - ikke mindre enn 850 000 kbm fylling skal legges ut og 500 000 kbm fjell skal sprenges på de fire kilomterene. Den som får oppdraget skal også støpe 7 bruer og kulverter.

En så omfattende jobb blir ikke billig. Den fire kilometer lange strekningen er kostnadsberegnet til 417 millioner 2009-kroner.

Mange strekninger på E 39 mellom Mandal og Handeland i Lyngdal kommune holder en standard som ikke står i forhold til trafikken. Strekningen Fardal-Osestad er blant de virkelig dårlige. Vegen er smal med mange farlige avkjørseler. Steinslandsbakken som inngår i strekningen, har en stigning som langt overgår det som tillates på nye stamveger. Randbebyggelsen ligger tett, men myke trafikanter har ingen andre steder å ta seg fram på enn kjørebanen. Skulderen mellom kantlinjen og asfaltkanten er en vits.

Det er ingen planer om gang/sykkelveg på denne strekningen, men reduksjonen i trafikken blir redusert til nesten null når nyvegen blir ferdig. Åpningsdatoen er allerede fastsatt: 11.11.11.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.