ARKIVNYHETER

Fire får konkurrere om prosjektering av E 18

9. des. 2009 - 14:10

Farriseidet er ikke noe eid i vanlig forstand. Det er navnet på et område ved søndre ende av innsjøen Farris. I dette området møtes E 18, rv 302, rv 303 og en lokalveg.

Fra Farris renner Farriselva ut i havet. Tre bruer krysser elva like etter at den har forlatt sjøen, en bru for E 18 og to mindre bruer som inngår i krysset.

E 18 gjennom Farriseidet ligger på strekningen Bommestad-Sky som skal utvides til fire felt. I den forbindelsen blir traséen lagt om. Det medfører at alle bruene må rives og erstattes med nye.

Anleggsarbeidet blir omfattende og vil medføre store forandringer i landskapet. Vegvesenet ønsker å skape et kryssområde med nye bruer som tilfører landskapet en arkitektonisk dimensjon. Dette er bakgrunnen for at det ble lyst ut en plan- og designkonkurranse.

Ni firmaer meldte seg på til prekvalifisering. Hvert av de fire som slapp gjennom nåløyet får 150 000 kroner for forslaget sitt. Et av dem får også en krevende og omfattende prosjekteringsoppgave. I grunnlaget for prekvalifiseringen heter det blant annet: «Kryssområdet og bruene er et viktig landemerke for Larvik og en milepæl for trafikantene på E18. Disse kvalitetene skal søkes ivaretatt i den nye løsningen. Oppdragsgiver har som intensjon at konkurransen resulterer i et godt helhetlig grep for området med høy arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet.»

De tre norske som gikk videre er konsulentfirmaer. Møller & Grønborg er et arkitektfirma. Vinneren skal sette sammen en tverrfaglig gruppe for oppdraget.

Konkurransen omfatter utformingen av kryssområdet, men den som får kontrakten får også mulighet til å lage byggeplan. Strekningen som omfattes av konkurransen er ca. en kilometer lang. E 18 blir flyttet litt nordover. Det betyr at den ikke kommer til å krysse Farriselva i framtida. I stedet krysser den en liten bukt i sørenden av innsjøen på to parallelle bruer. Hver av bruene får en lengde på ca. 400 meter. Ytterligere tre bruer inngår i prosjektet, en krysser elva, en krysser Vestfoldbanen og en krysser begge deler. Den siste får fire felt og blir ca. 100 meter lang.

Strekningen Bommestad-Sky er 6,5 km lang. Utvidelsen til fire felt er beregnet å koste 1,8 milliarder kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.