Fire elektroanbud i Strindheimtunnelen

Fire elektroanbud i Strindheimtunnelen
Den tykke røde linjen markerer hovedvegstrekningene som inngår i elektroentreprisen. De skal også utføres arbeid på ca. en kilometer av E 6 Omkjøringsvegen, som er markert med svart nede til høyre. Ill.: Statens vegvesen

De fire er Otera, Bravida, OneCo Teksal og KB Electrotech. Otera har gitt felles anbud med Skanska.

Oppdraget er lyst ut som en totalentreprise. Det er en stor jobb. I tillegg til detaljprosjektering omfatter den levering og montering av alt teknisk utstyr i tunnelen, til og med vifter som vanligvis settes ut på egen entreprise. Det skal også utføres elektroarbeid på til sammen 3,5 km hovedveg i dagen og på lokalveger og gang/sykkelveger i en park.Ikke bare pris

Anbudsummene er ikke offentlige fordi entreprenørene konkurrerer på mer enn pris. Finanskostnader og levetidskostnader for vifter og lys vil også bli vurdert før Vegvesenet velger entreprenør.

Strindheimtunnelen og vegene som oppdraget omfatter, er en del av prosjektet E 6 Trondheim-Stjørdal. I høst har Vegvesenet lyst ut to andre totalentrepriser på dette prosjektet. Ved begge anledningene var det bare to entreprenører som ga anbud. Vegvesenet var skuffet over oppslutningen den gangen. Det er man ikke nå.

- Det er ikke vanlig med totalentrepriser på store elektrojobber. Vi er godt fornøyd med fire deltagere i konkurransen, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.Reinertsen og PEAB

Hvem som får jobben blir trolig ikke avgjort før i februar. Den lange behandlingstiden skyldes blant annet at kontrakten skal kvalitetssikres av Vegdirektoratet. Tidligere gjaldt det alle kontrakter på store oppdrag. Fra 1. januar 2010 ble det innført en ny praksis, men når det er andre tildelingskriterier enn laveste pris, må kontraktene fortsatt til Vegdirektoratet.

Når det gjelder de to andre oppdragene på E 6 Trondheim-Stjørdal, er det nå klart hvem som får dem. Reinertsen har allerede skrevet en kontrakt verd 235 millioner kroner for arbeid på E 6 og riksveg 706 øst for Strindheimtunnelen. PEAB skal utvide 2 570 meter av E 6 gjennom Stjørdal til fire felt for rundt 180 millioner kroner. Kontrakten er ikke underskrevet, men klagefristen gikk ut 14. desember uten at noen klage kom inn.

Les mer om: