ARKIVNYHETER

Fire års tjeneste er over

Interimsbruene over Østfoldbanen på Grønlia har gjort jobben. Et 88 tonn tungt element heises av for å fraktes vekk. De diagonale innretningene på undersiden av elementet ble montert for å beskytte jernbanens kjøreledninger.
Interimsbruene over Østfoldbanen på Grønlia har gjort jobben. Et 88 tonn tungt element heises av for å fraktes vekk. De diagonale innretningene på undersiden av elementet ble montert for å beskytte jernbanens kjøreledninger. Bilde: Anders Haakonsen
4. okt. 2010 - 01:00

Demonteringen var en omfattende operasjon. Forbindelsen over Østforldbanen besto av to parallelle interimsbruer med tre spenn hver. Et spenn på hver bru var fjernet på forhånd. Av de fire spennene som sto igjen, var de største 45 meter lange 88 tonn tunge. Tre mobilkraner ble brukt til å fjerne dem. To av dem kunne løfte 500 tonn, den siste tok 400 tonn. Den store overkapasiteten skyldtes at brudelene måtte løftes med stort utlegg. Det var ikke mulig å plassere en kran like inntil bruene. Jobben ble utført av T. O. Bull på oppdrag av AF Gruppen.

Arbeidet med tunnelen under Bjørvika var årsaken til at interimsbruene ble tatt i bruk. For å kunne knytte denne til tunnelen som het Ekebergtunnelen inntil nylig, måtte Mosseveien flyttes vekk. På havneområdet Grønlia var det ledig plass, men for å komme dit måtte Mosseveien føres over Østfoldbanen i spiss vinkel. To parallelle interimsbruer ble brukt for det formålet. De ble heist på plass en togfri helg i februar 2006 og satt under trafikk i mai samme år.

I forbindelse med at det nye veganlegget i og under Bjørvika ble tatt i bruk, ble Mosseveien flyttet tilbake til sin opprinelge trasé. To uker senere ble Østfoldbanen stengt lenge nok til at bruene kunne fjernes. Under demonteringen ble også Mosseveien og Havneveien stengt. Stengingen varte fra kvelden lørdag 2. oktober til kl. 13 dagen etter.

Informasjon om at de to vegene var stengt gikk ikke gjennom over alt. Mange drosjer og noen busser i rute kjørte ned på Havneveien hvor de ble avvist av vaktmannskapene.

Halvparten av bruelementene blir fraktet til Horten hvor de skal brukes av Forsvaret. Den andre halvparten går til Holtermoen i Bjørkelangen hvor Vegdirektoratet har et lager. I tiden framover blir den midlertidige vegen over Grønlia fjernet. Interimsbrua som er forbeholdt gående og syklende, blir ikke fjernet før det nye vegsystemet ved Sjursøya blir ferdig i 2013.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.