Finsk-amerikansk ingeniørkontor i Oslo

Finsk-amerikansk ingeniørkontor i Oslo
GÅR FOR FPSO: Direktørene Tomas Snead i Emerson og Jaakko Eskola i Wärtsila undertegner avtalen som blant annet innebære et ingeniørkontor i Oslo under OTC i Houston. Bilde: Anders J. Steensen

Houston: Wärtsilä og Emerson Process Management har inngått en samarbeid som skal sikre selskapene gode leveranser i FPSO-markedet.

For å klare dette etablerer de et felles kontor for ingeniørtjenester i Oslo.

– Vi har fått det klare inntrykk av at kundene ønsker en totalleverandør av energiproduksjon og kontroll og reguleringsutrustningen for flytende produksjonsskip, sier Magnus Miemois i Wärtsilä.

Norge leder

Årsaken til at den amerikanske leverandøren av kontroll og reguleringsutstyr, Emerson og den finske produsenten av motorer og framdriftsutstyr for skip har valgt Oslo for deres felles ingeniøraktiviteter, er at norske interesser og redere er ledende på å utvikle og bygge FPSO-er.

– Vi ser at de som bygger FPSO-er ikke har store tekniske organisasjoner. Derfor ønsker de å kjøpe inn så mye som mulig i totalpakker. Ved at Emerson og Wärtsilä slår seg sammen kan vi være en slik leverandør som kan levere alt elektroteknisk utstyr om bord på fartøy for energiproduksjon og prosesstyring, sier Miemois.

Dynamisk posisjonering

Samarbeidet skal i hovedsak rette seg mot avanserte FPSO-er som ligger på DP – Dynamisk posisjonering, til tross for at verken Emerson eller Wärtsilä har DP-systemer. Avtalen viderefører det samarbeidet som allerede etablert i gjennomføringen av Wilhelm Blystads MPF prosjekt.

Les mer om: