KRAFT

Finnmark vil importere kraft fra Russland. Tord Lien sier nei

 

KOLA KJERNEKRAFTVERK

  • Kola kjernekraftverk består av fire trykk­vannsreaktorer med en kapasitet på 440 MW hver.
  • Reaktorene ble satt i drift i perioden 1973–1984.
  • Reaktor 1 og 2 ble opprinnelig designet for en levetid på 30 år, og denne løp ut i 2003 og 2004. Levetiden ble forlenget med 15 år, til 2018 og 2019.

Statnett har ønsket å importere kraft fra atomkraftverkene på Kola-halvøya.

Men tidligere energiminister Ola Borten Moe (Sp) satte foten ned, og krevde at de to eldste reaktorene på Kolahalvøya måtte stenges før det Finnmark kunne kobles på det russiske kraftnettet.

Begrunnelsen var hensynet til kjernekraftsikkerheten. Frykten er at norsk kjøp av kraft fra de gamle kjernekraftverkene skal gi dem forlenget liv, noe blant annet Bellona har vært sterkt kritisk til.

Les også: Russlands flytende atomkraftverk er snart klar for serieproduksjon

Vil ha ny vurdering

I et brev til energiminister Tord Lien (Frp), som Teknisk Ukeblad har sett, ber fylkesmann i Finnmark Gunnar Kjønnøy om fortgang i arbeidet med å få på plass sentralnettslinjen fra Balsfjord til Skaidi og videre til Varangerbotn.

Så avsluttes brevet med en bønn om å få kraft fra Russland.

«Videre bør det kunne gjøres en ny vurdering av muligheten for å knytte fylket opp til det ordinære russiske kraftnettet, eventuelt opp mot de 4 siste kraftstasjonene i Pasvikvassdraget som har en årsproduksjon som tilsvarer nærmere halve forbruket i Finnmark».

Fylkesmannen viser til Statnetts nettutviklingsplan for 2013 som slår fast at noe økt import fra Russland vil være gunstig for forsyningssikkerheten i nordområdet.

Les også: Her er solkraft nå billigere enn både kull- og gasskraft

Hensynet til sikkerhet avgjør

I sitt svarbrev understreker Tord Lien at regjeringen prioriterer en sikker strømforsyning i hele landet.

Men han vil ikke gjøre om vedtaket fra den rødgrønne regjeringen og importere atomkraft fra Kola før de to gamle reaktorene er stengt.

«Jeg er kjent med arbeidet Statnett gjør for å øke overføringskapasiteten mellom Finnmark og Russland knyttet til en mulig ny kraftforbindelse på over 100 MW. Hensynet til kjernekraftsikkerhet er viktig i den sammenheng. Jeg forutsetter at ledningen ikke kan ferdigstilles før de to eldste reaktorene er lagt ned, visstnok i slutten av dette tiåret», skriver Lien.

Han understreker imidlertid at dette selvsagt ikke er til hinder for at aktørene arbeider videre med å klargjøre prosjektet, slik at tiden mellom nedleggelse av kjernekraftreaktorene og ferdigstillelsen av ledningen kan kortes ned betraktelig.

Les også:

Svensk kjernekraft kan bli kostnadsbombe

Denne reaktoren tåler en jumbojet

Norge rensket opp i russisk radioaktivitet  

Les mer om: