Finner skip der AIS kommer til kort

Norsk satellitt-teknologi gjør det vanskelig å gjemme seg på havet.

Finner skip der AIS kommer til kort
Datagenerator: Hver av Sentinel-satellittene genererer 11 terabyte med data hvert døgn. De henter optiske bilder av jordoverflaten i flere frekvensbånd. Foto: ESA

Selskapsnavnet Vake er en fornorskning av wake på engelsk som er et ord for de hekkbølgene et skip skaper når det beveger seg gjennom vannet. Det er akkurat det som er forretningsideen til de tre sivilingeniørene med bakgrunn fra Trondheim og NTNU.