Finner rørlekkasjer fort

LYTTER: Et system som kan spare stat og kommune for millarder, er utviklet i Storbritannia. Systemet avslører begynnende vannlekkasjer ved å lytte på rørene og melde tilbake. Du ser selve lyttehodet i forgrunnen. (Bilde: LPS)
Skissen viser hvordan lytteenheten festes på røret og kobles til en dataenhet og telefonnettet. Dataene behandles i en enhet plassert i de grønne bukkene og sendes via intenett til sentralen. (Bilde: Syrinix)
Dataenheten til TrunkMinder - som behandler lyttesignalene fra vannrøret. Dette er plasser t i den grønne bukken på gateplan. (Bilde: Syrinix)

De fleste såkalt utviklede land har i mange år lett etter rimelige, kjappe og sikre muligheter for å finne begynnede lekkasjer i hovedvannledninger.

Disse er grove rør som virker som et slags stamveinett for drikkevann.

Eldgamle rør

Fordi de færreste kommuner og andre myndigheter har satt av tilstrekkelige midler til vedlikehold og utskifting, er de fleste hovedvannledninger i Europa nå 70 til 100 år gamle, eller mer.

Rørenes tekniske tilstand tilsvarer alderen.

Det britiske systemet er utviklet ved University of East Anglia (UAE) og kommersialisert av et spinoffselskap kalt Syrinix.

Fjernavlesing

Enheten som varsler lekkasje kalles TrunkMinder (trunk= hovedledning) og er basert på et elektronisk system plassert rett på ledningene.

Systemet er fjernavlest og har innebygget en mikrodatamaskin som stadig analyserer det den hører. Den lytter via multisensorhoder på røret.

Ringes opp

Analysen er basert på en stokastisk modell innebygget i datamaskinen.

Resultatene lagres i maskinen på stedet. Den er koblet på internett via ADSL-linje og avlesbart i et webgrensesnitt. Systemet er også programmert for å varsle en begynnende vannutlekking over et visst nivå.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå