KRAFT

Finanskrisen reduserer energibruken

- Vi kan ikke la den finansielle og økonomiske krisen forsinke de politiske tiltakene som er nødvendig for å sikre energiforsyningen og redusere de økende utslippene av klimagasser, sier IEA-sjef Nobuo Tanaka.
- Vi kan ikke la den finansielle og økonomiske krisen forsinke de politiske tiltakene som er nødvendig for å sikre energiforsyningen og redusere de økende utslippene av klimagasser, sier IEA-sjef Nobuo Tanaka. Bilde: Reuters

Finanskrisen har ført til at verdens energibruk fram mot 2030 øker mindre enn tidligere antatt.

Det internasjonale energibyråets årlige energirapport, "World Energy Outlook" ble presentert i London i går, og viser at etterspørselen etter energi vokser saktere enn IEA spådde i 2007.

Hjelper ikke

Årsakene til lavere vekst er høyere energipriser og lavere økonomisk vekst, særlig i OECD-land.

Men fordi olje, gass og kull fortsatt vil være de primære energikildene i mange år framover, hjelper det lite på verdens klimautfordringer.

IEAs såkalte referansescenarie, som tar utgangspunkt i at verden ikke får noen ny energipolitikk fram mot 2030, viser at fossilt energibruk vil utgjøre 80 prosent av verdens energimix i 2030.

Det er lavere enn IEA forutså i fjor.

Global energirevolusjon

De nye prognosene viser at oljeetterspørselen i snitt vil øke med 1 prosent hvert år, fra 85 millioner fat hver dag i 2007 til 106 millioner fat i 2030.

Det er 10 millioner fat mindre per dag enn IEA forutså i fjor, og altfor lite til å ha noen lindrende effekt på den globale oppvarmingen.

- Vi kan ikke la den finansielle og økonomiske krisen forsinke de politiske tiltakene som er nødvendig for å sikre energiforsyning og redusere de økende utslippene av klimagasser. Vi må sørge for en global energirevolusjon ved å forbedre energieffektivitet og påskynde utviklingen av lavkarbonenergien, sier IEA-sjef Nobuo Tanaka i en pressemelding.

Energiforbruket øker

Verdens primære energiforbruk vil tross finanskrise øke med 45 prosent fram til 2030, dersom ikke nye politiske tiltak og føringer settes i verk.

Land som ikke er med i OECD står for hele 87 prosent av forbruksøkningen, hvorav Kina og India står for brorparten.

Ikke bærekraftig

Utviklingen krever tiltak til en verdi av over 1 trillion dollar hvert år fram mot 2030, står det i rapporten.

Uten svært omfattende, kostbare og gjerne upopulære tiltak mot økt forbruk av fossile energikilder, kan gjennomsnittstemperaturen på kloden stige med opptil seks prosent på lang sikt, advarer IEA.

- Dagens trender i energiforsyning og forbruk er grunnleggende lite bærekraftige både når det kommer til miljø, økonomi og sosiale kår. Utviklingen bør og må snu, sier Tanaka.

Oljeutvinningen avtar

Samtidig varsler IEA at utvinningen fra verdens største oljefelter faller fortere enn antatt, noe som vil føre til mer akutte problemer med fallende oljepriser og utsatte investeringer.

Dersom ikke ekstra investeringer blir satt inn for å øke produksjonen vil nedgangsraten bli på 9,1 prosent.

Verden vil streve med å produsere nok olje til å gjøre opp for nedgangen i produksjonen fra de eksisterende feltene i blant annet Nordsjøen, Russland og Alaska.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.