ARKIVNYHETER

Finansiering i orden for Grenland Group

FULL BESKJEFTIGELSE: Verkstedet Grenland Group Tønsberg har fått nok å gjøre i og med at FMC Kongsberg Subsea har fått mange nye kontrakter.
FULL BESKJEFTIGELSE: Verkstedet Grenland Group Tønsberg har fått nok å gjøre i og med at FMC Kongsberg Subsea har fått mange nye kontrakter. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Anders J. Steensen
26. nov. 2010 - 12:41

Grenland Group har fått bekreftet at Handelsbanken sikrer langsiktig finansiering av konsernet.

Ut neste år

Dette har skjedd gjennom en såkalt ”waiver” for brudd på lånebetingelser. Waiveren er gitt med varighet ut 2011 og er forutsatt at den planlagte emisjonen gjennomføres i løpet av første kvartal 2011.

Ny generalforsamling

Emisjonen på inntil 200 millioner kroner skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling 10. desember.

– Det er veldig positivt at vi nå får de nødvendige avklaringer med vår bank på plass, slik at vi kan konsentrere oss om å utvikle Grenland Group og skape solide resultater i årene fremover, sier konstituert konsernsjef Per Wold.

Fornyet tillit

Det har vært en urolig høst for konsernet. Støyen rundt tidligere konsersjef Hallgeir Skogen og problemene med tilbakebetaling av lån fra Handelsbanken, har medført spekulasjoner om en eventuell konkurs. Særlig siden deler av toppledelse rømte fra sine stillinger

Etter at Hallgeir Skogen trakk seg som konsernsjef og selger seg ut av selskapet han har stiftet, så ser det ut til at det roer seg rundt selskapet.FMC er redningen

Grenland Group har klart å skaffe seg flere kontrakter med FMC Kongsberg Subsea, og har flere i løypa ettersom de har en samarbeidsavtale som leverandør av stålstrukturer og sammenstilling av undervannsinstallasjoner for FMC. senest nå med ekstraarbeider for utstyr som skal til Angola.

Ny finansdirektør

Som et ledd i restruktureringen av konsernet har det blitt ansatt en ny finansdirektør, Ole Kristian Sivetsen, som kommer fra fra stillingen som Director Corporate Finance i Fearnley Fonds ASA.

Det er ennå ikke tilsatt noen ny konsernsjef etter Hallgeir Skogen. Inntil videre fungerer Per Wold som konsernsjef, men han skal overa som rådmann i Porsgrunn.

Les mer om: