ARKIVNYHETER

Finansdepartementet - Penger til forskning er subsidier

TAR POTTEN: ¿ Staten får i gjennomsnitt rundt 90 prosent av inntektene på sokkelen, enten gjennom direkte eierskap eller som skatter og avgifter. Det er Staten som har mest å hente ved verdiskapingen på sokkelen, sier Knut Åm.
TAR POTTEN: ¿ Staten får i gjennomsnitt rundt 90 prosent av inntektene på sokkelen, enten gjennom direkte eierskap eller som skatter og avgifter. Det er Staten som har mest å hente ved verdiskapingen på sokkelen, sier Knut Åm. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
15. okt. 2010 - 11:59

OG21 Forum

OG21 er et samarbeidsforum etter initiativ til fra Olje- og energidepartementet mellom oljeindustriens aktører, oljeselskapene og leverandørene, og myndighetene, for å finne fram til prioriteringer innen forskning og utvikling i sektoren. De har nylig presentert en fornyet strategi for teknologiutviklingen på sokkelen, hvor hovedarbeidet er lagt til å utvikle teknologier for økt utvinning og lavere borekostnader.

Knut Åm ledet hasteutvalget som var nedsatt for å se på mulighetene for økt oljeutvinning fra norsk sokkel - Utvinningsutvalget. I dette utvalget satt tidligere oljedirektør Farouk Al-Kasin, seniorrådgiver Rolf Wiborg og en rekke andre personer fra oljebransjen, samt en representant fra Finansdepartementet, Nina Bjerkedal. Det var hun som i arbeidet med innstillingen fra utvalget uttalte at å bevilge penger til forskning var å anse som subsidier.

Avsløringen om finansdepartementets holdinger kom fram under OG21 Forum 2010.

– Dersom dette er holdningen i Finansdepartementet er det ikke rart at det er vanskelig å nå fram med næringsrettet forskning i Norge, sier Knut Åm.Store verdier

Utvinningsutvalget la nylig fram sin innstilling som nå er sendt ut på høring fra Olje- og energidepartementet. Dersom innstillingens anbefalinger følges, så vil det skapes verdier for 7000 milliarder norske kroner i forbindelse med arbeidet på sokkelen. En god del av dette vil komme statskassen til gode ved innskudd i Statens Pensjonsfond utland, og ved arbeidsinnsats og skatter og avgifter fra norske bedrifter. Myndigheten har beregnet at siden 1969 har verdiskapingen på norsk sokkel vært på ca. 8000 milliarder, med andre ord er det fortsatt mye å hente.

Stemte imot

var ikke enstemming. Nina Bjerkestrand var imot utvalgets anbefalinger og stemte imot, ellers er utvalgets medlemmer samstemmig i sine konklusjoner.

– Vi har i dag en utvinningsrate på sokkelen som er på 46 prosent i gjennomsnitt. Det foreløpige målet for regjeringen er 50 prosent, mens utvalget mener at det er teknisk og økonomisk mulig å nå 60 prosent utvinningsrate, dvs. at av all olje og gass som ligger i bakken, kan vi hente ut 60 prosent av ressursene, forteller Åm.Trenger ny teknologi

For å nå dette målet er det behov for økt FoU innsats. Det må utvikles nye utvinningstrategier, ny teknologi og det må bores flere brønner i de gamle store feltene. Og ikke minst må boringen bli rimeligere.

– For å oppnå målene må petroleumsforskningen forsterkes. Vi har sett at midler avsatt over statsbudsjettet har blitt redusert. Jeg har vanskeligheter med å forstå regjeringen på dette punktet, sier Åm.Halvparten av industrieksporten

– 1/3 del av statens inntekter, 1/4 av brutto nasjonalprodukt, og halvparten av all vår eksport kommer fra petroleumsnæringen. Den sysselsetter direkte 195 000 personer. Bare leverandørindustrien alene eksporterer for 120 milliarder kroner i året, det er like mye som all annen norsk industri til sammen. Alt dette skyldes at vi har utviklet teknologi som er interessant for omverdenen, sier Åm.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.