DOKTORGRADER

Filtrering av humusvann

4. juni 2003 - 13:22

Arbeidet viser at dybdefiltre av ekspanderte leireaggregater (Leca, Filtralite) er et godt alternativ til dagens filtermaterialer.

Samtidig har forskningsarbeidet vist hvilke forbedringspotensialer som finnes for denne behandlingsmetoden.

Humus i drikkevann er et stort problem mange steder i verden, og det er et behov for å forbedre eksisterende behandlingsmetoder. Humus gir vannet en brun farge, men er i seg selv ikke helseskadelig.

Skadelige stoffer som tungmetaller og organiske miljøgifter kan imidlertid være forbundet med humusen og utgjøre en helserisiko. Ved desinfeksjon av humusholdig vann med klor eller ozon kan det dannes kreftfremkallende stoffer.

Selve renseprosessen går ut på å koagulere ved å tilsette kjemikalier, og deretter filtrere i et filter som består av ekspanderte leireaggregater. Dette er en av de mest benyttede prosesser for å behandle drikkevann.

I avhandlingen undersøker Saltnes filtermaterialet og oppbyggingen av filteret.

I renseprosessen er samspillet mellom koaguleringen og filtreringen helt avgjørende for resultatet, som i dette tilfellet er vannkvaliteten.

Optimalisering av prosessen har involvert forskjellige koaguleringsbetingelser, koagulanttyper og -doser, bruk av polymerer som filtreringshjelpemiddel, så vel som valg av filtermateriale og utformingen av filteret.

Avhandlingen har tittelen «Contact filtration of humic waters in expanded clay aggregate filters / Kontaktfiltrering av humusvann i filtre bestående av ekspanderte leireaggregater (Leca, Filtralite)».

Arbeidet er utført ved Institutt for vassbygging, NTNU, med professor Hallvard Ødegaard som hovedveileder og forskningssjef Bjørnar Eikebrokk, SINTEF, som medveileder. Arbeidet er finansiert av Optiroc AS.

Torgeir Saltnes er sivilingeniør (1997) fra Telemark ingeniørhøgskole. Han er ansatt som forsknings- og utviklingsingeniør ved Optiroc AS.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.