SAMFUNN

Filter mot legionella

Filtermembranen har en porestørrelse på 0,03 my og holder tilbake bakterier, partikler og jern. Kalkbelegg og korrosjon skal også reduseres, mener produsenten.

Men det må forskes mer for å se hvordan langtidseffekten mot bakterier blir.

Normalt er det ikke tillatt i Danmark å filtrere vann til vanninstallasjoner. Grunnen er frykt for at frafiltrerte bakterier senere kan forurense drikkevannet. Testen mot legionellabakterien er derfor foretatt etter dispensasjon fra København Vandforsyning. (lh)

Les mer om: