FJERNSTYRING: IT-systemer skal hjelpe JWC på Jåttå til å kunne simulere treningssituasjoner for ISAf-styrken i Afghanistan. (Bilde: Scanpix)

Fikk prestisjeavtale med NATO

  • IT

Avtalen inngås med Forsvarets Logistikkorganisasjon på vegne av NATO og har en verdi på i overkant av 100 millioner kroner over tre år, før opsjoner.

JWC i Stavanger skal benytte komplekse og sammensatte IT-løsninger som gir NATO muligheten til å simulere situasjonen styrkene vil møte i for eksempel Afghanistan.

Ny teknologi

Som en del av denne avtalen ønsker NATO og Joint Warfare Centre å ta i bruk ny teknologi basert på virtualisering av både servere og desktoper.

Hensikten er å kunne tilby brukerne større fleksibilitet og mer smidig drift av løsningene som benyttes.

Installasjonen på Jåttå blir dermed en av de største virtuelle server- og desktopinstallasjonene i Europa, heter det i en pressemelding.

En fot innenfor

Forsvarets tidligere samarbeid med ErgoGroup har veid tungt, ifølge prosjektleder Morten Hofstad i Forsvarets Logistikkorganisasjon/ Investeringsavdelingen.

– Våre erfaringer med ErgoGroup fra gjennomføringen av et stort oppgraderingsprosjekt har gitt oss trygghet for at de har den nødvendige kompetansen og forståelsen for våre unike behov, uttaler Hofstad.