Ny nettleie

Fikk inn 131 høringssvar om nettleie: 70 prosent er negative

Mange vil i stedet kopiere Glitres ordning med billigere nettleie om natta.

Glitres kunder får en prisreduksjon på 14 øre/kWh på energileddet i nettleien for strøm de bruker mellom klokka 22 og 06. Bildet er fra transformatorstasjonen ved Lier E-verk i Buskerud. (Bilde: Kjetil Malkenes Hovland)
Glitres kunder får en prisreduksjon på 14 øre/kWh på energileddet i nettleien for strøm de bruker mellom klokka 22 og 06. Bildet er fra transformatorstasjonen ved Lier E-verk i Buskerud. (Bilde: Kjetil Malkenes Hovland) (Bilde: Kjetil Malkenes Hovland)

Mange vil i stedet kopiere Glitres ordning med billigere nettleie om natta.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Forslaget til ny nettleie i Norge har vært ute på høring (se faktaboks). Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker å sette en pris på effekt, altså hvor mye strøm man bruker samtidig.

131 høringssvar kom inn, og det er særlig fire ønsker som går igjen fra høringspartene:

  • En enkel modell som er lett å kommunisere til kundene
  • Én modell for hele landet, ikke tre valgfrie modeller slik NVE foreslår
  • Et høyere energiledd (den delen av nettleia som baseres på kwt) enn NVE foreslår
  • Kortere innføringstid enn NVE foreslår

– 70 prosent negative svar

Elektroforeningen har gått gjennom alle høringssvarene. Deres vurdering er at 70 prosent er negative til det NVE foreslår. Det harmonerer med funnene TU har gjort, selv om mange svar er vanskelige å plassere, og noen bare svarer på bruddstykker av det NVE spør om. 

NVEs forslag til ny nettleie

 Foreslår tre modeller som nettselskapene kan velge blant:

  1. Målt effekt: Du betaler for den høyeste daglige forbrukstoppen (døgnmaks).  
  2. Abonnert effekt: Du betaler for den nettkapasiteten du normalt bruker. Bruker du mer kapasitet enn dette en måned, betaler du noe ekstra. Sammenlignes med et mobilabonnement med en viss mengde mobildata inkludert. Det vil bli nettselskapets ansvar å finne ut hvilken effekt som passer best for deg, basert på tidligere forbruk.
  3. Sikringsdifferensiert nettleie: Du betaler nettleie ut fra sikringsstørrelse. Sikringen begrenser hvor stort forbruk du kan ha på én gang. Kan sammenlignes med et internettabonnement hvor du betaler for en viss hastighet.

NVE utelukker ikke at det også kan utvikles andre modeller. De forutsetter at kunden får samme nettleie som før i alle de nye modellene.

– Det er en subjektiv vurdering, men de fleste skriver hvorvidt de ønsker å stoppe forslaget eller om de vil at det skal bli gjennomført, eventuelt med endringer. Der vi var i tvil har vi valgt å legge svaret i kurven for de positive, sier Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen. 

Han sier at mange av dem som er positive til en ny nettleie, likevel er uenige i at den delen av nettleien som baseres på strømforbruk (energileddet) skal være så lavt som NVE foreslår. Grunnen er at de frykter at det ikke skal gi nok incentiv til strømsparing.

– Mange frykter at de som har etterisolert og montert solceller vil oppleve at tilbakebetalingstiden blir lenger, sier Voie.

Enova er derimot positive til forslaget fra NVE, fordi det vil gi insentiver til å ta i bruk teknologi for å flytte på strømforbruk eller lagre varme og strøm. I høringssvaret peker Enova på at etterisolering reduserer oppvarmingsbehovet slik at huseieren kan få lavere nettleie, selv med effekttariffer.

Elhub kritisk til mange modeller

TUs gjennomgang viser at svært mange er skeptiske til at nettselskapene skal kunne velge blant tre forskjellige modeller. Elhub er enheten som tar imot måleverdiene fra alle norske strømmålere. De reagerer på at NVE legger opp til flere varianter av både fastledd, energiledd og effektledd.

«Sammen med tidsdifferensiering gir dette slik vi vurderer det, muligheter for 24-32 kombinasjoner som alle vil være egne tariffmodeller», skriver Elhub. 

Voie i Elektroforeningen er enig:

– Det vil bli fullstendig uoversiktlig hvis alle kan få hver sin modell. Noen steder er det flere nettselskaper i samme by. Da kan du få ulik modell som naboen. Du kan også få en ny nettleie-modell hvis du flytter. Hva skjer da med de investeringene du har gjort for å tilpasse deg modellen du hadde, spør Voie.

Les også

Ønsker kampanje for natt-lading

Elhub advarer også om at kompleksiteten vil øke jo flere modeller man tillater, og minner om at modellen som velges skal implementeres i et IT-system.

Svært mange høringsparter ønsker at Glitres prøveordning med billigere nettleie mellom klokka 22 og 06 skal bli nasjonal. Bilde: Mona Strande

De tar til orde for en enkel, forståelig og lett kommuniserbar modell, og argumenterer for at nettleie basert på fysisk sikringsstørrelse er et nøytralt parameter som vil oppleves som rettferdig.

Også Agder Energi advarer mot for store variasjoner over landet fordi det vil gjøre opplæringen av kundene vanskeligere. «Dersom både nettselskapene, kraftleverandørene og myndighetene kunne gjort den jobben i fellesskap har vi tro på at måloppnåelsen kan bli god. Med de foreslåtte frihetsgradene vil dette bli svært utfordrende, om ikke umulig, å få til», skriver de. 

Agder Energi er en av svært mange høringsparter som viser til Glitre Netts modell med billigere nettleie om natten, samtidig som de oppfordrer kundene om å lade elbilen etter klokka 22. 

«En slik landsdekkende kampanje ville sannsynligvis ført til at en mye større andel av elbilene ville blitt programmert til å lade om natten enn det vi vil oppnå med mange forskjellige modeller og mange små, kraftløse, lokale infokampanjer», skriver Agder Energi.

Parer natt-rabatt med effekttariff

Tilbudet om lavere nettleie om natta gjelder i vintermånedene, siden det er da presset på strømnettet er størst. Glitre Nett innførte ordningen i mars, like før landet ble koronastengt og folk ble satt på hjemmekontor. Derfor har de ingen resultater å vise til ennå, men det var heller ikke målet, ifølge Knut Olav Bakkene, avdelingsleder i Glitre Energi Nett.

– Det er ikke så høy elbil-andel i vårt område ennå. Men målet er at alle som kjøper seg elbil frem mot 2025 skal vite når det lønner seg å lade bilen, og dermed få inn gode vaner med morsmelka.

– Taper dere ikke penger på denne natt-rabatten?

– Alle forventer flere elbiler og økt strømforbruk i årene som kommer. Klarer vi å få det inn på eksisterende nettet, får vi mer penger inn. I så alle fall tjener alle på dette, sier Bakkene.

Glitre skal kjøre dette forsøket ut 2021. Neste år skal det også kombineres med en form for effektprising som Bakkene kaller dynamisk sikringsbasert effekt. 

– Du skal ikke måtte skifte sikring. Du får i stedet en standardpakke, basert på hvor mye effekt du har tatt ut i vintermånedene før. Vi skal unngå at enkelthendelser gjør at du får for stor pakke, og du skal heller ikke måtte betale hvis du én dag går over maksgrensa. Da får du en automatisk SMS om at du er på vei opp i en ny effektgruppe. 

Les også

Energi Norge ser til Glitre-modellen

Kraftbransjens interesseorganisasjon, Energi Norge, har også sett på Glitres pilotprosjekt med nysgjerrighet. 

– Vi har sett på Glitres pilot med «rabatt på natt». Det kan skape gode ladevaner i en tid på året når kapasiteten i nettet er hardt belastet. Med bare en liten justering kan man få til den modellen også med dagens forslag, mener Kristin Lind i Energi Norge.

Hun mener at det absolutt er behov for en ny nettleie i Norge, for å utnytte nettet bedre når vi skal elektrifisere bilparken.

– Samtidig ser vi at NVEs forslag synes litt for rigid til at vi kan få en enkel modell, som kan basere seg på ulik pris over døgnet, sier Lind.

Hun ønsker på sikt én modell, men ønsker ett år til å teste og finne den beste modellen.

Vil ha rask gjennomføring.

Ny nettleie med effektprising var også på høring i 2018. Også da var de aller fleste høringssvarene negative

Energi Norge håper at det går gjennom denne gangen. Og i likhet med de aller fleste som har sendt inn høringssvar, ønsker de at det skal skje raskt:

– Vi vil at forslaget skal vedtas nå, men litt rundere i kantene og med full innføring innen 2025. Ingen ønsker en lang innføringsperiode, for det gjør det vanskelig med kommunikasjon og kan føre til veldig forskjellige løsninger i tid og fra sted til sted, sier Lind.

Direktør for reguleringsmyndigheten for energi i NVE, Ove Flataker, sier at de skal ta med alle de nevnte momentene i vurderingen når de skal lage sin endelige anbefaling til Olje- og energidepartementet. 

Les også

Kommentarer (9)

Kommentarer (9)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå