ELBIL

Fikk godkjent tilhengerfeste på elbilen sin - nå har Vegvesenet ombestemt seg

Fikk først godkjent tysk løsning.

Arne Naklings Renault Zoe Q90 med tilhenger.
Arne Naklings Renault Zoe Q90 med tilhenger. Bilde: Arne Nakling
Marius ValleMarius ValleJournalist
23. sep. 2017 - 05:30

Elbiler flest har ikke tilhengerfeste, selv om mange elbilister savner dette.

Det gjorde også Renault Zoe-eier Arne Nakling i Bergen, som bruktimporterte elbilen Renault Zoe fra Nederland i august. Så han tok turen innom Tyskland, og en deleleverandør som selger et tilhengerfeste til denne bilen.

Etter at tilhengerfestet var montert, tok han med seg bilen hjem, viste den for Statens Vegvesen i Bergen, og fikk en merknad i vognkortet om at bilen kan trekke tilhenger med og uten brems med vekt på inntil 750 kg.

Historien har tent et håp blant elbileiere, om at det nå kunne være mulig å få en elbil med mulighet for tilhenger. I dag er valgmulighetene enten en dyr Tesla Model X, eller varebiler med mulighet for å trekke en liten tilhenger.

En Renault Zoe med tilhengerfeste ville dermed være en god løsning for mange. En liten bil som også kunne brukes til å for eksempel kjøre søppel i ny og ne, eller frakte hvitevarer med.

På sosiale medier har det blitt uttrykt stor interesse for løsningen. Men det kan hende tilhengerfeste fremdeles er utenfor rekkevidde.

Selv om Statens Vegvesen først godkjente løsningen, ser det nå ut til at de har ombestemt seg. Fredag fikk Nakling nemlig et forhåndsvarsel om at vedtaket omgjøres.

Godkjent tyskutviklet løsning

Arne Naklings Renault Zoe Q90 med tilhengerfeste. <i>Foto:  Arne Nakling</i>
Arne Naklings Renault Zoe Q90 med tilhengerfeste. Foto:  Arne Nakling

Hengerfestet er utviklet av tyske Wolf Feinmechanik. Eier Christian Wolf sier til Teknisk Ukeblad at han tidligere har utviklet et tilhengerfeste til Renaults firehjulsmotorsykkel Twizy. Da han senere kjøpte en Renault Zoe, så han et behov for det samme til denne bilen.

Han gikk da i gang med utviklingen. Den kostbare prosessen tok to år, før tilhengerfestet til slutt ble sertifisert av TÜV i Tyskland, og fikk nasjonal typegodkjenning, en såkalt ABE, av tyske myndigheter (KBA) som en såkalt «ikke-standard koblingskule på kjøretøy uten spesifikk tauemasse».

Dermed kan tilhengerfestet i utgangspunktet monteres lovlig på Renault Zoe i Tyskland, under forutsetning at hver enkelt montering godkjennes av veimyndighetene, og det føres opp i vognkort.

Nakling er opptatt av å være tidlig ute med å prøve nye ting. Han har derfor stor ladekapasitet i garasjen, og er nå i ferd med å installere en egen hurtiglader. Nakling har også et stort solcelleanlegg på boligen sin, og lader bilen med egenprodusert strøm. <i>Foto:  Marius Valle</i>
Nakling er opptatt av å være tidlig ute med å prøve nye ting. Han har derfor stor ladekapasitet i garasjen, og er nå i ferd med å installere en egen hurtiglader. Nakling har også et stort solcelleanlegg på boligen sin, og lader bilen med egenprodusert strøm. Foto:  Marius Valle

Dette var også godt nok for Bergen trafikkstasjon, som under feltet «Merknader» førte opp «Annet krav: Påmontert hengerfeste av fabrikant Westfalia dokumentert av TUV Sud, test rapport nummer 16-00042-as-muc-00. Godkjente hengervekter med og uten brems 750 kg. Godkjent kuletrykk 50 kg.» i Naklings vognkort.

Han kan dermed kjøre med tilhenger lovlig med sin elbil. Det kan han fortsatt, ettersom vedtaket formelt sett enda ikke er omgjort.

Vegvesenet kontrollerte seg selv

Registreringsprosessen var i utgangspunktet enkel og grei, forklarer han.

Han viste bilen og papirene, og Vegvesenet kontrollerte bilen. Deretter ble han senere oppring av Vegvesenet fordi de skulle gjøre en intern kontroll av sin egen godkjenning. Men han har så langt fått tommel opp fra Vegvesenet for løsningen.

Nakling er klar på at montering av tilhengerfeste har sine ulemper.

Vognkortet til bilen med merknad om tillatt tilhengerfeste. <i>Foto:  Arne Nakling</i>
Vognkortet til bilen med merknad om tillatt tilhengerfeste. Foto:  Arne Nakling

– Juridisk er det slik at du må godta at du ikke beholder fabrikkgarantien fra Renault, siden det er gjort endringer på kjøretøyet, sier Nakling.

Bilen er bygget delvis på samme lest som Renault Clio, og har dermed ferdige festepunkter for tilhengerfeste allerede.

Og siden én har fått godkjent tilhengerfeste på en bil som ikke er typegodkjent med dette, burde det også bety at alle andre kan få dette. Men så enkelt skulle det altså vise seg at det ikke er.

Ikke velsignet av fabrikanten

Det første hindret er at Renault ikke har godkjent utstyret. I hengerfestets TÜV-dokumentasjon står det at Renault ikke har oppgitt noen tekniske årsaker til at løsningen ikke kan brukes. Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at de har gitt sin velsignelse.

Det andre er at tilhengerfestet har en nasjonal typegodkjenning i Tyskland, og ikke en europeisk typegodkjenning, som automatisk også vil gjelde resten av EU og EØS.

Fra salgsbrosjyren til Wolf Feinmechaniks tilhengerfeste til Renault Zoe. <i>Foto:  Faksimile, Wolf Feinmechanik</i>
Fra salgsbrosjyren til Wolf Feinmechaniks tilhengerfeste til Renault Zoe. Foto:  Faksimile, Wolf Feinmechanik

Tormod Schau, senioringeniør ved kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet, forklarer at norsk forskrift er veldig klar på at største tekniske vekter skal garanteres av fabrikant.

Schau understreker at de ikke driver saksbehandling i media, og at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Ingen automatikk i at det er lovlig

Schau forklarer at det ikke er noen automatikk i at en nasjonal typegodkjenning vil gjelde over hele Europa.

– Om en bil blir påsatt en komponent som har tysk typegodkjenning, men bilen ikke er ferdig godkjent med den i Tyskland, er det vi som må gjøre jobben med å godkjenne etter norsk forskrift. Da skal det være en fabrikkgaranti på norsk tilhengervekt. Den vil vi nok ikke få om fabrikken ikke har gått god for komponenten, sier Schau.

Han sier at de har vært ute for tilfeller hvor fabrikken eller typegodkjenningsmyndigheten har gjort feil eller glemt å føre opp tilhengervekt. Slike tilfeller blir korrigert. Men om slikt mangler, vil det ikke være mulig å få endret dette i vognkortet før dokumentasjonen er rettet opp.

En annen mulighet er at fabrikanten kan utstede en erklæring om at de godkjenner for eksempel et tilhengerfeste, men så langt vi har klart å bringe på det rene er det lite trolig at Renault kommer til å gjøre det i dette tilfellet.

Det er for øvrig ikke ulovlig i seg selv å montere et tilhengerfeste på en bil som ikke er typegodkjent med det. Det kan for eksempel brukes til sykkelstativ. Det er først når en tilhenger monteres at problemene starter.

Blir du stoppet i en teknisk kontroll kan du risikere at bilen får en teknisk mangellapp på grunn av hengerfestet. Verre er det om du kjører med ulovlig tilhengerlast.

Schau vil ikke si hvor langt en slik reaksjon vil gå, men at det i det minste er lite sannsynlig at du får kjøre videre med tilhengeren.

Vegvesenet kan omgjøre vedtak

Tesla Model X er foreløpig den eneste elbilen i Norge med typegodkjenning for stor tilhengervekt. <i>Foto:  Tesla Motors</i>
Tesla Model X er foreløpig den eneste elbilen i Norge med typegodkjenning for stor tilhengervekt. Foto:  Tesla Motors

Selv om Vegvesenet først godkjente tilhengerfestet til Nakling, er det ikke sikkert at de vil godkjenne nye.

Om det er andre eksempler kan det også hende at de vil få avslag eller endret vedtak.

– Om Vegvesenet har godkjent et tilhengerfeste i ett tilfelle, burde det ikke da bli godkjent for alle, eller kan vedtaket bli omgjort?

– Det kan tenkes. Prinsippet er at det skal være likt for alle. Muligheten for omgjørelse av et vedtak er der, men hva som blir utfallet vet vi ikke før en sak er ferdig behandlet, sier Schau.

Det er i prinsippet da én av to muligheter for at en løsning som tilhengerfestet skal kunne godkjennes. Enten må Renault velsigne det, eller så må forskriftene endres.

Christian Wolf, som utviklet hengerfestet, har for øvrig planer om å utvikle tilsvarende løsning for Hyundai Ioniq og Volkswagen e-Golf. Altså ser det ut til at flere elbiler kan komme til å ha mulighet for å trekke tilhenger i Tyskland, men ikke i Norge.

– Få henvendelser

Terje Olsen, teknisk opplæringsleder hos Renaults norske importør RBI, forteller at de har fått svært få henvendelser om den aktuelle tilhengerfesteløsningen hos seg.

De har vært i kontakt med Renault for bekreftelse om at de ikke godkjenner tilhengerfeste, og med Vegvesenet for å få informasjon om hvilken godkjenning de har brukt. 

De har også presisert Renaults svar overfor sine forhandlere.

– Det kan være at noe er kommet til forhandlere, men de er gjort klar over at det ikke er tillatt, så dette har stoppet der, sier Olsen.

Renault-forhandler Motorforum i Bergen skriver på sin Facebook-side: «Renault som produsent av Zoe godkjenner ikke montering av hengerfeste på denne modellen dette fordi bilen ikke er konstruert eller beregnet for å trekke ekstra vekt.»

Akter å klage

– Jeg registrerer at Renault Norge har nedlagt mye tid og ressurser for å hindre at man som enkeltperson monterer hengerfeste på Zoe, sier Nakling.

Han påpeker at Zoe er utstyrt med ferdige innfestingspunkter for tilhengerfeste, og at bilen er bygget på et chassis fra Renault Clio hvor disse festepunktene er forberedt.

– Hengerfestet fra Westfalia er innfestet på disse punktene. Det foreligger solid dokumentasjon fra TUV Süd på at bilen er trafikksikker og hengervektene er også moderate med 750 kg, sier Nakling.

– Statens Vegvesen viser til at Norge ikke er forpliktet på at andre instanser enn kjøretøyfabrikanten kan initiere endringer på kjøretøyene. Det paradoksale i denne saken blir da at en tyskregistrert Zoe med hengerfeste kan kjøre lovlig med henger inntil 750 kg i Norge, mens en helt lik bil som er registrert i Norge ikke kan gjøre det samme, sier Nakling.

Han mener lovens intensjon om kjøretøygodkjenning er trafikksikkerhet, og at Statens Vegvesens oppdrag blant annet er trafikksikkerhet.

– Vi har solid dokumentasjon på at bilen er trafikksikker når den trekker henger. Det er derfor god grunn for meg til å påklage et eventuelt omgjøringsvedtak, hvis det skulle komme, sier han.

– Jeg oppfordrer Renault Norge til å lytte til ønskene fra kundene sine, og arbeide hardt for at Zoe og andre elbiler fra Renault kan få hengerfeste, slik at vi får til det helt nødvendige grønne skiftet i Norge, sier Nakling.

Nakling kan klage på vedtaket dersom Vegvesenet omgjør det, og har frist frem til 20. oktober til å komme med merknader til varselet.

Bør vurdere å endre forskriften

Norsk elbilforenings kommunikasjonsleder, Petter Haugneland, sier det absolutt bør vurderes å endre forskriftene dersom den samme løsningen er tillatt i Tyskland.

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen. <i>Foto:  Aksel Jermstad / elbil.no</i>
Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen. Foto:  Aksel Jermstad / elbil.no

– Det er rare grunner til at elbiler ikke har hengerfeste, og det er veldig aktuelt for nordmenn. Men det er ikke så viktig for brukere i andre land, og derfor har ikke bilprodusentene så stort fokus på det foreløpig, sier Haugneland.

Han påpeker at rekkevidden vil reduseres en del med en tilhenger bak bilen, og at bilprodusentene er redde for at folk skal bli misfornøyde.

– Men det er ingen tekniske hindringer. Det viser at når tyskerne godkjenner det, så burde det være greit i Norge også. Så skjønner jeg jo også at vi i Norge må ha regler som gjelder for oss, men det burde være en samkjøring på EU-nivå, sier han.

Han sier at Vegdirektoratet overordnet skal tenke på klima i vedtakene de gjør. Mangel på hengerfeste er noe som begrenser elbilmarkedet, og Haugneland mener de absolutt bør ta en vurdering på om forskriftene burde endres. Han viser til at mange har en fossilbil med tilhengerfeste i tillegg, ettersom elbiler flest ikke har muligheten.

– Velger minste motstands vei

Haugneland forteller at Elbilforeningen bruker enhver anledning de har til å direkte oppfordre bilprodusentene til å ha hengerfeste i tankene når de utvikler biler. Den første produsenten som lanserer en «folkebil» med tilhengerfeste kommer til å gjøre det godt i Norge, tror han.

Han mener Renault velger minste motstands vei når de nekter å godkjenne tilhenger på Zoe.

– De må jo tenke på kundens ønsker og behov, og ta dette på alvor. Men da må de være ærlige på at det innebærer redusert rekkevidde, og sørge for at kunden er fullt klar over begrensningene, sier han.

  • Les flere artikler om elbil.
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.