Fikk 47 høringsinnspill: E39 Mandal – Lyngdal klar for sluttbehandling

Høringsperioden av detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune er avsluttet, melder Nye Veier.

Blørstadkrysset i Lindesnes kommune. Herfra bygges tilførselsvei til Tredal, nær tettstedet Vigeland.
Blørstadkrysset i Lindesnes kommune. Herfra bygges tilførselsvei til Tredal, nær tettstedet Vigeland. Foto: Nye Veier
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
21. jan. 2022 - 13:07

Totalt kom det inn 47 innspill fordelt på den om lag 20 kilometer lange strekningen frem til kommunegrensen mot Lyngdal.

Nye Veier AS samarbeider med Sweco Norge AS under planleggingen av den 26 kilometer langs strekningen med ny firefelts motorvei fra Mandalselva og gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal, Agder.

Innspillene er kjente momenter

Planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier konstaterer at innspillene som har kommet inn harmonerer godt med planen.

- Vi ser at flere av innspillene omhandler allerede kjente momenter som det er arbeidet mye med gjennom hele planprosessen.

Blant annet plassering og utforming av viltpassasjer, håndtering av støy, overskudd av matjord, hensyn til drikkevannskilder og nedslagsfelt, samt påvirkning på natur- og kulturlandskap, oppsummerer Lohne i Nye Veier.

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober 2021 å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjaldt den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune. Høringsperioden var fra 6. november – 18. desember 2021.

Flest innspill fra private og grunneiere

Av de 47 innspillene kommer 32 fra privatpersoner og grunneiere. I tillegg kommer seks høringsinnspill fra offentlige myndigheter og ni innspill fra statlige og regionale organisasjoner.

- Innspillene gir oss nyttig informasjon inn mot andregangsbehandlingen. De blir presentert i sin helhet på prosjektnettsiden, sier Lohne.

Planprosesslederen konstaterer at Mattilsynet vurderer at planforslaget ivaretar hensynet til kommunal drikkevannsforsyning.

– Stor tro på at vi skal få det til
Statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fremmet en innsigelse i forbindelse med kryssingen av Mandalselva. Innsigelsen går i korte trekk ut på å informere ytterligere om konsekvensene byggingen av brua over Mandalselva vil ha på elva.

- Nå setter vi oss ned sammen med etatene for å komme frem til en løsning på innsigelsen. Det har vi stor tro på at vi skal få til, sier planprosesslederen.

Ifølge Statsforvalteren er føringer fra områdereguleringen og kunnskapsgrunnlaget
knyttet til hjortevilt fulgt opp på en tilfredsstillende måte, men mener at bestemmelsene til faunapassasjene bør presiseres noe, orienterer Lohne.

Alle innspill blir oppsummert og svares ut i et eget merknadsdokumentm, forteller Nye Veier i en pressemelding.

- Merknadsdokumentet blir publisert på prosjektnettsiden, og vil følge saken fram til politisk annengangsbehandling, opplyser Marius Fiskevold, ansvarlig for planprosess i Sweco.

Lyngdal kommune vedtok sin del av planen i desember 2021. Målet er politisk vedtatt reguleringsplan i Lindesnes kommune våren 2022.

Ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.