Fiber til Svalbard

  • ikt

Kabelen er et ledd i å befeste stillingen til Svalsat, som er verdens viktigste satellittstasjon for satellitter i polar bane.

Internasjonale storbrukere av bakkestasjonen, som eies og drives av Kongsberg Satellite Services (KSS), ønsker større kapasitet og lavere pris for overføringen av nedleste data.

Krav til pålitelighet og hurtighet vil være spesielt stort når det nye amerikanske sivile/militære værsatellitt-systemet Npoess (National Polar Orbiting Environmental Satellite System) begynner å gjøre seg gjeldende fra 2005.

De viktigste kundene til Svalsat er amerikanske Nasa og Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå