NYHETER

Fest hos asfaltprodusentene: Men bygger ned kapasiteten

Jarle Skoglund
28. des. 2005 - 14:40
Vis mer

Norge ligger i Nordisk sammenheng på en solid jumboplass i årlig produksjon pr. asfaltverk, ifølge tall fra Asfaltentreprenørenes Forening. 45 700 tonn ble gjennomsnittsproduksjonen fordelt på 99 verk, viser tallene fra 2004. Tallene for Sverige, Finlad og Danmark viser en gjennomsnittsproduksjon på mellom 60 000 og 75 000 tonn årlig.

Kapasitetsutnyttelsen hos norske asfaltprodusenter er derfor svært lav. Forklaringen ligger selvfølgelig i vår langstrakte og grisgrendte topografi, hvor det enkelte verk til tross for å dekke et stort geografisk område allikevel årlig oppnår er beskjeden produksjonsmengde.

Flere asfaltentrepernører bekrefter overfor Våre Veger at de nå gjør konkrete grep for å redusere antall verk, og derved få opp gjennomsnittproduksjonen på de gjenværende produksjonsanleggene. Konsekvensen vil i første omgang bli lengre transportstrekninger for å produsentene å få asfalten ut på den enkelte veg, men kan også på sikt innebære mindre konkurranse i enkelte regioner av landet.  Startet for fem år siden

Klarest uttrykk for en slik utvikling, gir adm.direktør i Kolo Veidekke, Vidar Aarvold. Han forteller at de startet allerede for fem år siden et program hvor målet var i få opp gjennomsnittsproduksjonen pr verk.

- Det innebar at vi måtte legge ned produksjonsanlegg. For fem år siden hadde vi 40 verk fordelt på hele landet, i dag er tallet 28, men hvor 25 er operative. Konsekvensene er at vi nå har økt den gjennomsnittlige produksjonen pr verk fra 45 000 tonn for fem år siden, til rundt 65 000 tonn i dag, forteller Aarvold fornøyd.

- Jeg tror dette er noe alle aktører her i Norge må vurdere, for å klare å tjene penger i årene som kommer. Vi har hatt en voldsom overkapasitet her i landet over lang tid, og det er bare vi som produsenter som kan gjøre noe med det. Færre verk vil bety lengre transportstrekninger. Men vi prøver å forklare våre kunder at dersom de skal få best mulig pris på asfalt, så må vi ha høy gjennomstrømming på de verkene som er i produksjon. Færre verk vil også bety at færre aktører er vil være konkurransedyktige i enkelte områder av landet. Men både Statens vegvesen og enkelte kommuner har uttalt at de er opptatt av god konkurranse over hele landet. Men det gir ikke nødvendigvis den beste prisen på asfalt. Slik fungerer markedsmekanismene, også i asfaltbransjen, poengterer Vidar Aarvold.NCC: - Jobber med saken

Adm. direktør Bjørnar broderstad i NCC Roads bekrefter at dette også er tame hos dem, og at en prosess er på gang på å redusere overkapasiteten.

- Vi har lagt en strategi som innebærer å kutte ned i ledig kapasitet, men alle ledd i organisasjonen er ennå ikke informert så jeg vil ikke fortelle detaljene om dette til våre Veger, forteller han. NCC Roads har i dag 23 verk i drift rundt om i landet, av den et par som ikke er i produksjon i dag.

- Ambisjonen er å få færre produksjonssteder, for det koster for mye å opprettholde den produksjonsstrukturen vi har i dag, medgir Bjørnar Broderstad som ikke vil røpe noen tidsplan for nedbyggingen.- Bestemmer ikke dette alene

Arne Frank Johansen hos Lemminkainen Norge er hjertens enig i at det nok burde vært færre produksjonssteder for asfalt her til lands, men medgir at dette ikke er enkelt siden dette er et tema som ikke han alene kan bestemme.

- Vi har gjennom flere år redusert produksjonskapasiteten ved enten å legge eller selge noen av våre verk. To er lagt ned i Nord-Norge, og Lørenskog asfalt er lagt ned. Det betyr at også vi har fått en bedre utnyttelse av produksjonskapasiteten noe, forteller Johansen.Mesta satser på mobilt utstyr

Mesta har pr dags dato 18 operative verk, mens det i tilegg er 4 -5 som ikke har vært i produksjon i år. Direktør Erik Storhaug som er ansvarlig for asfaltvirksomheten i Mesta er enig i at antall produksjonssteder med fordel kan saneres.

- Total produksjonskapasitet blir jo ofte en teoretisk størrelse. Jeg vil ikke si at vi bygger ned kapasiteten, men at vi fordeler produksjonen på færre verk. Vi i Mesta investerer mye nå i nye verk, samtidig som vi skroter eller selger de gamle. det gjør vi for å få en mer rasjonell og lønnsom produksjon. Som konsekvens forventer vi å kunne produsere flere tonn pr. verk enn tidligere, forteller Storhaug og legger til at de seks nye høymobile verkene som Mesta nå har investert i, skal være med på sikre denne utviklingen.

- Alt som vi kjøper av produksjonsutstyr vil heretter være mer eller mindre mobilt, nettopp for å gi oss nødvendig fleksibilitet og dermed bedre kapasitetsutnyttelse på hver enkelt anlegg, sier Mesta-sjefen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.